Zakup sprzętu i oprogr.-zestawienie ofert 2 strony

zmiana Pakiet 3

Odpowiedzi do drugiej zmiany

Druga zmiana terminu otwarcia ofert

Odpowiedzi do postępowania przetargowego oraz poprawione Pakiety nr. I, II

Odpowiedzi.pdf

Pakiet I.doc

Pakiet II.doc

 

 

 

Zmiana terminu

  1. Ogłoszenie pdf
  2. SIWZ pdf
  3. Załączniki zip