Modernizację systemu ogrzewania, wentylacji chłodzenia pomieszczeń WĘZŁA CIEPLNEGO wraz rozbudowę systemu sterowania BMS.

 Drukuj 

Ogłoszenie

SIWZ

dokumentacja, przedmiary

Załącznik nr 5 do SIWZ 10.04.19

 

Zestawienie z dnia otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania