Poprawa Efektywności Energetycznej Budynków Wojewódzkiego szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce 2019

 Drukuj 

1. Ogłoszenie pdf
2. SIWZ pdf
3. Dokumentacja zip
4. Załączniki do SIWZ zip
5. Przedmiary 

6.Zmiana ogłoszenie
7.poprawiona SIWZ
8.Odpowiedzi na pytania

9. Dotyczy uszczegółowienia odpowiedzi do pytania nr.4 z dn.05.03.br. 
10. Zestawienie z dnia otwarcia ofert 
11. Wybór oferty