Wybór ofert

 

 

Zestawienie ofert

 

 

Zmiana

Arkusz cenowy z pakietem II i IV

 

Ogłoszenie ZP - art spożywcze 2018r

oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-wykluczenia do pobr. przez Wykonawców

SIWZ   Spoż   2018

Umowa - art. spozywcze 2018r

Formularz ofertowy zał nr 1( spożywcze)

Pakiety - asortyment i ilości do ZP- Art. spoż. 2018r

Załącznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowa