Zapytanie ofertowe na usługę projektowania

  1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

Dotyczy wyboru oferty na „Wykonanie koncepcji architektonicznej, wykonanie projektu budowlanego…” 

 

1. Wybór oferty