Zapytanie ofertowe na dostawę pieczywa 2019

pieczywo - zapytanie ofertowe

pieczywo - formularz ofertowy - Zał. nr 1

pieczywo - formularz asortymentowo-cenowy - Zał. nr 2

pieczywo - wzór umowy - Zał. nr 3

Wybór oferty