Konkurs - najem Oddziału Chirurgii jednego dnia

Informacja dot. skladania ofert

unieważnienie konkursu z dnia 18.01 2019 r.