zaproszenie

formularz-oferty

zalacznik_2_wycieczka

 

Dotyczy zmiany treści zaproszenia oraz przedłużenia terminu składania ofert:

Zmiana zaproszenia na zorganizowanie wycieczki

formularz-oferty

zalacznik_2_wycieczka

 

Unieważnienie