Chmura obliczeniowa-Klimatyzacja w serwerowni

Wybór ofert

 

 

28.08.2018

Odpowiedzi II chmura obliczeniowa.

 

 

 

Odpowiedzi

Zapytanie ofertowe

 

Pakiet I Chmura obliczeniowa

Zał. nr I.1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr I.2 Formularz ofertowy

Zał. nr I.3 wzór umowy

Zał. nr I.4 wzór umowy o przetwarzaniu danych osobowych

 

Pakiet II Klimatyzacja w serwerowni

Zał. nr II.1 Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr II.2 Formularz ofertowy
Zał. nr II.3 wzór umowy