USŁUGI PŁATNE - NOCLEGI I WYŻYWIENIE

  

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

świadczy odpłatne usługi dla osób dorosłych oraz pacjentów  nieubezpieczonych

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług

 

 

NOCLEGI I WYŻYWIENIE

 

1. WYŻYWIENIE: PRACOWNIK, SZKOŁA, RODZICE,

OPIEKUNOWIE PACJENTÓW,   PACJENCI NIEUBEZPIECZENI

 cena brutto
1  Wyżywienie-śniadanie  7,00 zł
 2  Wyżywienie-obiad  14,00 zł
 3  Wyżywienie-kolacja  7,00 zł
 

 2. CENNIK DOPŁAT DO NOCLEGÓW  W SZPITALU OBEJMUJĄCYCH PRZEBYWANIE PRZEDSTAWICIELA

USTAWOWEGO/OPIEKUNAFAKTYCZNEGO WRAZ Z HOSPITALIZOWANYM DZIECKIEM

W SALI CHORYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM– Z CZĘŚCIOWYM ZWROTEM KOSZTÓW PRZEZ NFZ

Rodzaj pokoju

 

Refundacja z NFZ

Dopłata za podwyższony standard

Sala wieloosobowa

Pobyt opiekuna w sali wieloosobowej

15 zł

0 zł

Pokój z umywalką

2 opiekunów i 2 pacjentów

30 zł

0 zł

Pokój z umywalką 1 opiekun i 1 pacjent 15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekunów i 2 pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z łazienką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekunów bez pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z umywalką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

2 opiekunów bez pacjentów

30 zł

0 zł

 

3. ODDZIAŁ TERAPII RUCHOWEJ i DIAGNOSTYKI ALERGOLOGICZNEJ ( POBYT PACJENTA  

OBCOKRAJOWCA, NIEUBEZPIECZONEGO I JEGO OPIEKUNA, ZABIEGI –MASAŻ, ZABIEGI   W

KINEZYTERAPII, ZABIEGI W FIZYKOTERAPII, BADANIA LEKARSKIE, DIAGNOSTYKA

ALERGOLOGICZNA I INNE).

1.

Oddział Terapii Ruchowej rehabilitacja ogólnoustrojowa lub pulmonologia /min 5 zabiegów   bez wyżywienia  bez zakwaterowania *  #

290,00 zł

2.

Oddział Terapii Ruchowej rehabilitacja neurologiczna/ min 5 zabiegów   bez wyżywienia  bez zakwaterowania**##

450,00 zł

3.

Pacjent –zakwaterowanie **DTR – 15 zł za 1 dobę bez wyżywienia z innymi pacjentami duża sala

15,00 zł

4.

Pacjent –zakwaterowanie ** (1 rodzina) DTR –30 zł  za 1 dobę bez wyżywienia

30,00 zł

5.

Pacjent – zakwaterowanie ** DTR – 40 zł za 1 dobę bez wyżywienia z łazienką

40,00 zł

6.

Opiekun-zakwater. ** DTR – 15 zł za 1 dobę bez wyż. z innymi pacjentami duża sala

15,00 zł

7.

Opiekun –zakwaterowanie** (1 rodzina) DTR –30 zł za 1 dobę bez wyżywienia

30,00 zł

8.

Opiekun-zakwaterowanie ** DTR-40 zł za 1 dobę bez wyżywienia z łazienką

40,00 zł

 

* przykładowy koszt całkowity doby pacjenta DTR=290,00 zł (min 5 zabiegów rehabilitacyjnych) +40,00 zł (zakwaterowanie) +(6,00 zł+12,00 zł+6,00 zł) (wyżywienie)  =354,00 zł

 

# W związku z podpisanymi porozumieniami z firmą Info-Wita, Medekspert iMedLuks,  z których wynika, że firmy te będą: zajmować się poszukiwaniem klientów/ pacjentów dla Szpitala, informować osoby zainteresowane o możliwościach Szpitala, o warunkach i cenie usług świadczonych przez Szpital, organizować konsultacje dla klientów/ pacjentów Szpitala, kompletować pakiety dokumentów dla klientów/pacjentów Szpitala, oferować klientom/pacjentom Szpitala dodatkowe usługi, zajmować się organizacją tych samych usług dla pacjentów Szpitala na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego i Federacji Rosyjskiej. Ustalam, iż opłaty ponoszone za rehabilitację przez nich przygotowanych są pomniejszone o 10 %. (290 zł – 29 zł =261 zł, przykładowy koszt całkowity doby pacjenta DTR-1=261,00 zł (min 5 zabiegów rehabilitacyjnych) +40,00 zł (zakwaterowanie)+ (6,00 zł+12,00 zł+6,00 zł (wyżywienie)  =325,00 zł)  Opłaty za opiekuna tych dzieci obowiązują zgodnie z niniejszym Zarządzeniem. Pacjenci z zagranicy przyjęci do szpitala bez pośrednictwa wyżej wymienionych firm zobowiązani są zapłacić stawki ustalone w niniejszym Zarządzeniu (bez zniżki). Pobyt w pokojach rozpoczyna się w dniu przyjazdu, zapewniony jest obiad, podwieczorek, kolacja a kończy się w dniu wyjazdu śniadaniem. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 12.00 w dniu przyjazdu, kończy o 10.00 w dniu wyjazdu.

 

Na indywidualną prośbę istnieje możliwość rezygnacji z wyżywienia.

** przykładowy koszt całkowity doby pacjenta DTR =450,00 zł (min 5 zabiegów rehabilitacyjnych) +40,00 zł (zakwaterowanie) + (6,00 zł+12,00 zł+6,00 zł) (wyżywienie) =514,00 zł