USŁUGI PŁATNE - Alergologia

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

świadczy odpłatne usługi dla osób dorosłych oraz pacjentów  nieubezpieczonych

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług

 DIAGNOSTYKA ALERGOLOGICZNA DLA DOROSŁYCHI OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH

I UBEZPIECZONYCH BEZ SKIEROWANIA 

1        

Pakiet I (konsultacja lekarska; testy alergiczne z krwi (panel 20 alergenów); testy alergiczne punktowe skórne; spirometria lub oscylometria, lub rynometria, lub pomiar tlenków azotu).

                    400,00 zł

 2        

Pakiet II (konsultacja lekarska; testy punktowe skórne; spirometria lub oscylometria, lub rynometria, lub pomiar tlenków azotu)

340,00 zł

3        

Konsultacja lekarska alergologiczna bez diagnostyki

150,00 zł

4        

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej hospitalizacja jednodniowa

520,00 zł

5        

Osobodzień - hospitalizacja alergologiczna (pow 8 dni)

300,00 zł

6        

Osobodzień – diagnostyka alergologiczna* (pobyt 4 dni X 600, 00 PLN = 2400,00 PLN)

600,00 zł

 7        

Osobodzień - hospitalizacja alergologiczna** (pobyt 4 dni X 600, 00 PLN = 2400,00 PLN)

600,00 zł

 Osobodzień – diagnostyka alergologiczna*  w usłudze dla pacjenta zawarte są panele alergologiczne, badania  laboratoryjne, opieka pielęgniarska, opieka i badania lekarskie, zakwaterowanie***, śniadanie, obiad, kolacja

Osobodzień - hospitalizacja alergologiczna** w usłudze dla pacjenta zawarte są: leczenie, badania  laboratoryjne, opieka pielęgniarska, opieka i badania lekarskie, zakwaterowanie, śniadanie, obiad, kolacja