Termomodernizacja

 

"Kompleksowa Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

dla Dzieci w Ameryce"

 

 

Projekt dofinansowany ze środków  Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

 

 

Wartość  projektu: 746 961 euro


kwota dofinansowania: 634 917 euro

 

 

logo norweski mechanizm finansowy mechanizm finansowy eog