Rozwój usług

 

 

 

EFRR

 

 

 

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

realizuje projekt pod nazwą

 

"Rozwój usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce - III etap"

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

 

w ramach

 

Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region"

Działania 3.2 - "E-zdrowie"P 

 

Wartość projektu: 1 828 898,40 zł zł

Wartość dofinansowania: 1 427 422,68 zł