Rozwój usług

 

 

 

logo EFRR fundusze europejskie

 

 

 

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

zrealizował projekt pod nazwą

 

 

"Rozwój usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce - III etap"

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

 

w ramach

 

Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region"

Działania 3.2 - "E-zdrowie"P 

 

Wartość projektu: 1 759 929,95 zł 

Wartość dofinansowania: 1 344 001,19 zł