Wiedza rehabilitacja

"Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu rehabilitacji pomiędzy ośrodkami z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego"

 

 

Projekt dofinansowany ze środków  Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

za pośrednictwem Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych

 

 

Wartość projektu:    11 636,10 euro


kwota dofinansowania:   9 890,69 euro

 

Czas realizacji: 08.02.2010 - 07.07.2010

 

 

logo fmg

http://europa.eu/index_pl.htm