Projekty strona główna


 

Projekty  realizowane:

 

 

"Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami"  

 

  

Projekty zakończone:

 

"Poprawa efektywności energetycznej budynków 
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce"

 

 

 "Rozwój usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury 
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce - III etap"

 

 

 

"Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej"

 „Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa 
u dzieci z małych miast i wsi”

 

 

„Usprawnienie obsługi pacjenta poprzez rozwój technologii informatycznych
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce”.

 

"Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli
poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce”

 

 

"Kompleksowa Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce"

 

 

"Nadbudowa skrzydła północnego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce"

 

 

"Rozwój kadry zarządzającej w szpitalach Obwodu Kaliningradzkiego
i Województwa Warmińsko-Mazurskiego"

 

 

"Współczesne metody kinezyterapii"

 

 

"Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu rehabilitacji
pomiędzy ośrodkami z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego"

 

 

"Zarządzanie jakością w służbie zdrowia"

 

"Dostosowanie bazy diagnostycznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Amerycedo wymogów NFZ
przez zakup aparatu USG i zestawów komputerowychz oprogramowaniem do diagnostyki i rehabilitacji neurologicznej"

 

Rozwój usług

 

Poprawa efektywności

 

 

 

DARCZYŃCY:

 

unia

 

program_region_long_kolor

 

LPR logo

 

 

LOGO-PFRON

 

 

 

logo

 

 

 

fmg

 

 

 

zporr-znak1-cmyk

 

 

 

ue logo