Rejestracja osobista w godzinach pracy poradni  

 Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu  89 519 48 02

Poniedziałek 8:00-15:00 (rejestracja do lek. med. D. Cetnarowicza, dr hab. med. B. Baczkowskiego)
Środa 16:00-18:00 (rejestracja do lek. med. Sz. Pogodowskiego)
Piątek 8:00-12:00 (rejestracja do lek. med. M. Gojło, lek. med. K. Cyganiuka)

 

 

 

 

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

mieści się  w  Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.

(30km od Olsztyna)

czynna, w ramach umowy z NFZ, w dniach:

     PONIEDZIAŁEK     

15:30 - 20:00

lek. med. Dariusz Cetnarowicz

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

ŚRODA

9:30 - 14:30

lek. med. Szymon Pogodowski 

w trakcie specjalizacji z ortopedii  i traumatologii narządu ruchu

      CZWARTEK      

9:00 - 10:00 

lek. med. Dariusz Cetnarowicz 

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu 

PIĄTEK

7:45 - 11:45

15:00 - 18:00

dr hab. med. Bogusław Baczkowski

specjalista ortopedii  i traumatologii narządu ruchu

lek. med. Marek Gojło

specjalista ortopedii  i traumatologii narządu ruchu

lek. med. Kamil Cyganiuk

specjalista ortopedii  i traumatologii narządu ruchu

 

Leczenie schorzeń narządu ruchu, m. in. ręki, barku, kolana.

 Skierowanie do poradni może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

lub lekarz specjalista. 

Na skierowaniu do Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla Dorosłych powinien znajdować się  VIII kod resortowy 1580 

 

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod, numer PESEL, dane adresowe pacjenta oraz numer telefonu.

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).

 

Terminy pobrań badań laboratoryjnych uzgadniane są indywidulanie z pielegniarką poradni.

Uprzejmie informujemy, iż podane podczas rejestracji godziny przyjęć mogą ulec zmianie z uwagi na różny czas trwania wizyt.

KIEROWNIK PORADNI: 

lek. med. Irena Krzynówek – Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa