Rejestracja osobista w godzinach pracy poradni

 Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu  089 519 48 02

 Poniedziałek 8:00-15:00

 Środa 8:00-12:00

 Piątek 8:00-12:00

 

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

mieści się  w  Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.

(30km od Olsztyna)

czynna, w ramach umowy z NFZ, w dniach:

     PONIEDZIAŁEK     

14:30 - 20:00

lek. med. Dariusz Cetnarowicz

 

ŚRODA

16:00 - 20:00 

lek. med. Szymon Pogodowski 

 

      CZWARTEK      

12:30 - 13:30 

lek. med. Dariusz Cetnarowicz 

PIĄTEK

7:45 - 11:45

15:00 - 18:00

dr hab. med. Bogusław Baczkowski

lek. med. Marek Gojło

lek. med. Kamil Cyganiuk

 

Leczenie schorzeń narządu ruchu, m. in. ręki, barku, kolana.

 W poradni przyjmują specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 Skierowanie do poradni może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

lub lekarz specjalista. 

Na skierowaniu do Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla Dorosłych powinien znajdować się  VIII kod resortowy 1580 

 

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL.

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).

 

 

Istnieje możliwość wizyty bez skierowania, za pełną odpłatnością-  termin do uzgodnienia z rejestracją.

Terminy pobrań badań laboratoryjnych uzgadniane są indywidulanie z pielegniarką poradni.

Uprzejmie informujemy, iż podane podczas rejestracji godziny przyjęć mogą ulec zmianie z uwagi na różny czas trwania wizyt.

KIEROWNIK PORADNI: 

lek. med. Irena Krzynówek – Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa