Poradnia chirurgiczna mieści się w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce. (30km od Olsztyna)

 
Istnieje możliwość wizyty bez skierowania, za pełną odpłatnością-  termin do uzgodnienia z rejestracją.
 
Rejestracja osobista w godzinach pracy poradni
Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu  089 519 48 02
Poniedziałek 8:00-15:00
Środa 16:00-18:00
Piątek 8:00-12:00
 
Poradnia czynna:
 
 CZWARTEK      
10:00 - 14:00 
lek. med. Dariusz Cetnarowicz 
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 

Terminy pobrań badań laboratoryjnych uzgadniane są indywidulanie z pielegniarką poradni.

Uprzejmie informujemy, iż podane podczas rejestracji godziny przyjęć mogą ulec zmianie z uwagi na różny czas trwania wizyt.

 
  Cennik badań i konsultacji: kliknij