Pobyt Dzienny

 

 

Ważne telefony:

Kierownik Oddziału: 089 519 48 12

Z-ca Kierownika Oddziału: 089 519 48 80

Dyżurka pielęgniarska: 089 519 48 49

Gabinet Badań I: 089 519 48 63

Gabinet Badań II:  089 519 48 80

Sekretariat medyczny: 089 519 48 81

 

Kadra:

michalowska  Kierownik Oddziału Pobytu Dziennego
lek. med. Dorota Michałowska
specjalista pediatrii, rehabilitacji medycznej i medycyny rodzinnej
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 czeczek Z-ca Kierownika Oddziału Pobytu Dziennego
lek. med. Anna Kondratowicz – Częczek
specjalista rehabilitacji medycznej
 stocka Pielęgniarka Oddziałowa 
mgr piel. Urszula Stocka
 slodownik

 Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
mgr piel. Justyna Słodownik

 

dzienny

 Personel Oddziału Pobytu Dziennego

 

 

 

Opis oddziału:

Rehabilitacja w formie pobytu dziennego kieowana jest do pacjentów, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Pacjenci hospitalizowani są w godzinach 7.00 - 19.00 (dwa cykle: w godzinach przed lub popołudniowych),, w tym czasie są objęci fachową opieką medyczną i wychowawczą oraz korzystają ze wszystkich zabiegów fizjoterapeutycznych.

W czasie wolnym od zabiegów pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, będących częścią rehabilitacji społecznej, uzupełniającej rehabilitację leczniczą.

W formie pobytu dziennego hospitalizowane są dzieci ze schorzeniami:

  • ortopedycznymi - złamania kręgosłupa, złamania kończyn po zaopatrzeniu ortopedycznym, stany po urazach kostnych w opatrunkach gipsowych, stany po korekcjach kostnych, dynamicznych oraz po plastyce więzadeł, skoliozy, kyfozy, deformacje wrodzone kręgosłupa, deformacje kończyn.
  • chirurgicznymi - po urazach tkanek miękkich, po urazach nerwów obwodowych, po zabiegach plastycznych, po oparzeniach, po zabiegach naczyniowych.
  • neurologicznymi - mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo-rdzeniowe, dystrofie mięśniowe, niedowłady kończyn, zespoły korzeniowe, zaburzenia nerwów czaszkowych i obwodowych.
  • neurochirurgicznymi - stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po urazach rdzenia, stany po uszkodzeniach korzeni i nerwów obwodowych, stany po operacjach OUN, dyskopatie.
  • reumatologicznymi - stany podostre upośledzające funkcję narządu ruchu.

 

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w oddziale dziennym może wystawić:

  • lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej
  • lekarz POZ  (w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych)
  • lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii fdziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji pulmonologicznej, rehabilitacji kardiologicznej

 

Od 01.01.2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

 

 

W ramach pobytu dziennego prowadzona jest rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (m.in. z zaburzeniami rozkładu napięcia mięśniowego).

W ramach pobytu dziennego prowadzone są konsultacje w zakresie  kwalifikacji do leczenia skoliozy idiopatycznej przy użyciu dynamicznego gorsetu korekcyjnego SpineCor.


 

Galeria oddziału: