Oddział Rehabilitacyjny

 

Ważne telefony:

Kierownik Oddziału: 89 519 48 27

Z-ca Kierownika Oddziału: 89 519 48 40

Pielęgniarka Oddziałowa: 89 519 48 93

Dyżurka pielęgniarska I: 89 519 48 14

Dyżurka pielęgniarska II: 89 519 48 09

Gabinet Badań I: 89 519 48 40

Sekretariat medyczny: 89 519 48 44

Kadra:

 Kierownik Oddziału Rehabilitacyjnego lek. med. Anna Dembińska specjalista chorób dziecięcych i rehabilitacji medycznej

Kierownik Oddziału Rehabilitacyjnego

lek. med. Anna Dembińska

specjalista pediatrii i rehabilitacji medycznej

 Zastępca Kierownika Oddziału Rehabilitacyjnego   lek. med. Ewa Man – Kozłowska   specjalista rehabilitacji medycznej

Z-ca Kierownika Oddziału Rehabilitacyjnego

lek. med. Ewa Man – Kozłowska

specjalista rehabilitacji medycznej

Asystent lek. med. Paweł Cegiełka specjalista w dziedzinie pediatrii, w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej

Asystent

lek. med. Paweł Cegiełka

specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej

 Pielęgniarka Oddziałowa mgr pielęgniarstwa Anna Wiercińska

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Anna Wiercińska

 Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej Zuzanna Staszewska

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

Zuzanna Staszewska

Opis Oddziału:

Rehabilitacja medyczna obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat, zakwalifikowane do leczenia w systemie szpitalnym - zamkniętym.

Oddział prowadzi hospitalizacje głównie dzieci ze schorzeniami:

 • ortopedycznymi - złamania kręgosłupa, złamania kończyn, stany po urazach kostnych w opatrunkach gipsowych i po zaopatrzeniu ortopedycznym, stany po urazach kostnych w opatrunkach gipsowych, stany po korekcjach kostnych dynamicznych oraz po plastyce więzadeł, skoliozy, kyfozy, deformacje wrodzone kręgosłupa, deformacje kończyn
 • chirurgicznymi - po urazach tkanek miękkich, po urazach nerwów obwodowych, po zabiegach plastycznych, po oparzeniach, po zabiegach naczyniowych
 • neurologicznymi - mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo-rdzeniowe, dystrofie mięśniowe, niedowłady kończyn, zespoły korzeniowe, zaburzenia nerwów czaszkowych i obwodowych
 • neurochirurgicznymi - stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po urazach rdzenia, stany po uszkodzeniach korzeni i nerwów obwodowych, stany po operacjach OUN, dyskopatie
 • reumatologicznymi - stany podostre upośledzające funkcje narzadu ruchu.

Oddział przyjmuje pacjentów po urazach i po zabiegach operacyjnych oraz prowadzi rehabilitacje leczniczą dzieci przygotowywanych do operacji. W szczególności są to: odbudowa i wzmacnianie siły mięśniowej, obniżenie napięcia mięśniowego, elongacja i uruchamianie kręgosłupa, zniesienie przykurczów stawowych i uruchamianie stawów, tworzenie nowych wzorców i technik ruchowych, obsługa protez, nauka chodu samodzielnego, nauka samoobsługi. Przygotowanie przedoperacyjne obejmuje również diagnostykę: radiologiczną, laboratoryjną, spirometryczną, fizykoterapeutyczną oraz kinezyterapeutyczną.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych powinno być z:

 • oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego, pediatrycznego, kardiologicznego
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej, poradni urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną dziecięcą powinno być z:

 • poradni neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii,  urazowo-ortopedycznej, rehabilitacyjnej, chirurgii dziecięcej
 • oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej,chorób zakaźnych, pediatrii

SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ NIE MOŻE BYĆ WYSTAWIONE PRZEZ LEKARZA Z GABINETU PRYWATNEGO!

Aby zarejestrować e-skierowanie prosimy o kontak z recepcją szpitala pod numerem telefonu 89 519 48 23.

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL. 

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).

Oddział przygotowany jest do prowadzenia pacjentów leżących, poruszających się o kulach i na wózkach ortopedycznych.

Wypisy pacjentów z Oddziału Rehabilitacyjnego odbywają się od godz. 12.00 

 

Podczas pobytu w Oddziale dziecku może towarzyszyć Rodzic/Opiekun. 

Pobyt nocny Rodzica/Opiekuna jest płatny w zależności od wybranej opcji - do ustalenia na oddziale

Rodzaj pokoju

Refundacja z NFZ

Dopłata za podwyższony standard

Sala wieloosobowa

Pobyt opiekuna w sali wieloosobowej

15 zł

0 zł

Pokój z umywalką 2 opiekunów i 2 pacjentów 30 zł 0 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekunów i 2 pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z łazienką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekunów bez pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z umywalką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

2 opiekunów bez pacjentów

30 zł

0 zł

Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale  mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.  

Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale.

śniadanie

7,00 zł

obiad

14,00 zł

kolacja

7,00 zł

Płatność gotówką i kartą
 

Galeria Oddziału: