Oddział Rehabilitacyjny

 

 

Ważne telefony:

Kierownik Oddziału: 089 519 48 27

Z-ca Kierownika Oddziału: 089 519 48 40

Pielęgniarka Oddziałowa: 089 519 48 14

Dyżurka pielęgniarska I: 089 519 48 14

Dyżurka pielęgniarska II: 089 519 48 09

Gabinet Badań I: 089 519 48 40

Sekretariat medyczny: 089 519 48 44

 

Kadra:

 dembinska Kierownik Oddziału Rehabilitacyjnego
lek. med. Anna Dembińska
Specjalista chorób dziecięcych i rehabilitacji medycznej
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1 E. Man-Kozłowska

 

Z-ca Kierownika Oddziału Rehabilitacyjnego
lek. med. Ewa Man – Kozłowska
Specjalista rehabilitacji medycznej
 makutynowicz Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Grażyna Makutynowicz

 

 staszewska

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
Zuzanna Staszewska

Opis Oddziału:

Rehabilitacja medyczna obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat, zakwalifikowane do leczenia w systemie szpitalnym - zamkniętym.

 

Oddział prowadzi hospitalizacje głównie dzieci ze schorzeniami:

  • ortopedycznymi - złamania kręgosłupa, złamania kończyn, stany po urazach kostnych w opatrunkach gipsowych i po zaopatrzeniu ortopedycznym, stany po urazach kostnych w opatrunkach gipsowych, stany po korekcjach kostnych dynamicznych oraz po plastyce więzadeł, skoliozy, kyfozy, deformacje wrodzone kręgosłupa, deformacje kończyn
  • chirurgicznymi - po urazach tkanek miękkich, po urazach nerwów obwodowych, po zabiegach plastycznych, po oparzeniach, po zabiegach naczyniowych
  • neurologicznymi - mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo-rdzeniowe, dystrofie mięśniowe, niedowłady kończyn, zespoły korzeniowe, zaburzenia nerwów czaszkowych i obwodowych
  • neurochirurgicznymi - stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po urazach rdzenia, stany po uszkodzeniach korzeni i nerwów obwodowych, stany po operacjach OUN, dyskopatie
  • reumatologicznymi - stany podostre upośledzające funkcje narzadu ruchu.

 

Oddział przyjmuje pacjentów po urazach i po zabiegach operacyjnych oraz prowadzi rehabilitacje leczniczą dzieci przygotowywanych do operacji. W szczególności są to: odbudowa i wzmacnianie siły mięśniowej, obniżenie napięcia mięśniowego, elongacja i uruchamianie kręgosłupa, zniesienie przykurczów stawowych i uruchamianie stawów, tworzenie nowych wzorców i technik ruchowych, obsługa protez, nauka chodu samodzielnego, nauka samoobsługi. Przygotowanie przedoperacyjne obejmuje również diagnostykę: radiologiczną, laboratoryjną, spirometryczną, fizykoterapeutyczną oraz kinezyterapeutyczną.

 

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych powinno być z:

  • oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego, pediatrycznego, kardiologicznego
  • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej, poradni urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej
 

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną dziecięcą powinno być z:

  • poradni neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii,  urazowo-ortopedycznej, rehabilitacyjnej, chirurgii dziecięcej
  • oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej,chorób zakaźnych, pediatrii

 

SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ NIE MOŻE BYĆ WYSTAWIONE PRZEZ LEKARZA Z GABINETU PRYWATNEGO!

Od 01.01.2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

 

Oddział przygotowany jest do prowadzenia pacjentów leżących, poruszających się o kulach i na wózkach ortopedycznych.

 

Podczas pobytu w Oddziale dziecku może towarzyszyć Rodzic/Opiekun. 

Pobyt nocny Rodzica/Opiekuna jest płatny w zależności od wybranej opcji - do ustalenia na oddziale

Rodzaj pokoju

 

Refundacja z NFZ

Dopłata za podwyższony standard

Sala wieloosobowa

Pobyt opiekuna w sali wieloosobowej

15 zł

0 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekun i 2 pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z łazienką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekun bez pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z umywalką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

2 opiekun bez pacjentów

30 zł

0 zł

 

Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale  mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.  

Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale.

 

śniadanie

6,00 zł

obiad

12,00 zł

kolacja

6,00 zł

 

Płatność gotówką i kartą
 

 

 

Galeria Oddziału: