Oddział Alergologiczno-Rehabilitacyjny

 

 

Ważne telefony:

Kierownik Oddziału: 089 519 48 62

Pielęgniarka Oddziałowa: 089 519 48 15

Z-ca pielęgnairki Oddziałowej: 089 519 48 05

Dyżurka pielęgniarska I: 089 519 48 15

Dyżurka pielęgniarska II: 089 519 48 60

Dyżurka pielęgniarska III: 089 519 48 25

Gabinet Badań I: 089 519 48 62

Gabinet Badań II: 089 519 48 20

Gabinet Badań III: 089 519 48 08

 

Kadra:

 janukowicz

Kierownik Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego
Dr n. med. Krystyna Janukowicz

Specjalista alergologii i  pediatrii

 bigus Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Ilona Bigus - Nowakowska
 iwanska Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
Brygida Iwańska 


 

 alergologiczny

Personel Oddziału Alergologiczno - Rehabilitacyjnego

 

Opis Oddziału:

Leczenie obejmuje dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, zakwalifikowane do leczenia w systemie szpitalnym - zamkniętym

 

Oddział udziela specjalistycznych świadczeń w zakresie rehabilitacji i leczenia:

 • chorób alergicznych:
  • astma oskrzelowa,
  • pyłkowica,
  • alergie skóry i przewodu pokarmowego,
 • schorzeń narządów ruchu:
  • wrodzone i nabyte deformacje klatki piersiowej,
  • skoliozy,
  • ciężkie wady postawy i inne wady lub deformacje narządu ruchu,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • stany po urazach i zabiegach operacyjnych,
 • schorzeń układu oddechowego:
  • stany po zapaleniach oskrzeli,
  • płuc i opłucnej,
  • rozstrzenie oskrzeli,
  • zapalenie zatok przynosowych, uszu,
  • przerost migdałków podniebiennych,
  • przewlekłe i nawracające infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • schorzeń reumatycznych:
  • gorączka reumatyczna oraz tak zwana alergizacja paciorkowcowa,
  • młodzieńcze idiopatyczne i reumatoidalne zapalenie stawów,
  • osteoporoza,
  • zapalenie skórno - mięśniowe,
  • układowe zapalenie naczyń,
  • toczeń układowy,
  • sklerodermią i innymi schorzenia reumatycznymi.

 

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną może wystawić lekarz:

 • poradni gruźlicy i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej. chirurgii klatki piersiowej
 • oddziału: pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego, onkologii oraz pediatrycznego (w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego).

 

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez lekarza:

 • oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego, pediatrycznego, kardiologicznego
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej, poradni urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej

 

Skierowanie na leczenie szpitalne: chorób alergicznych i schorzeń układu oddechowego wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz leczący bez umowy z NFZ tzw. „prywatnie”).

 

 

 Od 01.01.2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

 

Proces leczenia dzieci w Oddziale obejmuje możliwie wszystkie aspekty:

 1. leczenie farmakologiczne - w zależności od stanu zdrowia pacjenta i jego potrzeb stosujemy leczenie objawowe, przeciwzapalne oraz bronchodilatacyjne w oparciu o codzienne pomiary PEF i badanie spirometryczne
 2. leczenie rehabilitacyjne - różnego rodzaju zabiegi oraz ćwiczenia wspomagające leczenie farmakologiczne oraz podnoszące sprawność  pacjenta, prowadzone w Dziale Fizjoterapii i w Oddziale
 3. leczenie klimatyczne - wszystkie dzieci korzystają codziennie ze spacerów i zajęć na świeżym powietrzu, doskonałe położenie szpitala w kompleksie leśnym o unikalnym mikroklimacie, którego właściwości lecznicze potwierdzają badania naukowe i blisko stuletnia tradycja.

 

 

Podczas pobytu w Oddziale dziecku może towarzyszyć Rodzic/Opiekun. 

 

Pobyt nocny Rodzica/Opiekuna jest płatny w zależności od wybranej opcji - do ustalenia na oddziale

 

Rodzaj pokoju

 

Refundacja z NFZ

Dopłata za podwyższony standard

Sala wieloosobowa

Pobyt opiekuna w sali wieloosobowej

15 zł

0 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekun i 2 pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z łazienką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekun bez pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z umywalką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

2 opiekun bez pacjentów

30 zł

0 zł

 

Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale  mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.  

 

Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale. 

 

śniadanie

6,00 zł

obiad

12,00 zł

kolacja

6,00 zł

 

W oddziale nie ma możliwości przygotowywania ciepłych posiłków przez opiekunów.

 Płatność gotówką i kartą

 

Niepowtarzalne walory klimatyczne otaczających szpital kompleksów leśnych zostały potwierdzone 5-letnimi dokładnymi badaniami przeprowadzonymi przez Ordynatora Oddziału - dr Krystynę Janukowicz.


Praca doktorska pt. "Wpływ leśnego mikroklimatu Ameryki k. Olsztynka na stan zdrowia dzieci ze schorzeniami alergicznymi nawracającymi i infekcjami układu oddechowego" wykazała wybitnie dodatni wpływ mikroklimatu Ameryki na stan dróg oddechowych dzieci ze schorzeniami infekcyjnymi oraz różnymi formami alergii.

 

 

Galeria Oddziału: