Alergologia 1-go dnia

 Ważne telefony:

Kierownik Oddziału: 89 519 48 64

Z-ca Kierownika Oddziału 89 519 48 62

Gabinet lekarski: 89 519 48 64

Dyżurka pielęgniarerk: 89 519 48 25

Informacja: 89 519 48 05

 

Kadra:

12345

 

Kierownik Oddziału Alergologii Jednego Dnia
dr n. med. Marek Mikołajczyk 

Specjalista alergologii i pediatrii

 janukowicz

Z-ca kierownika Oddziału Alergologii Jednego Dnia
dr n. med. Krystyna Janukowicz

Specjalista alergologii i pediatrii

 bigus Pielęgniarka Oddziałowa
 mgr. piel. Ilona Bigus - Nowakowska
iwanska  Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
 Brygida Iwańska


 

Opis  Oddziału:

Forma hospitalizacji skierowana do dzieci dotkniętych lub zagrożonych alergią.

Pobyt w szpitalu trwa od 1 do 4 dni.

W tym czasie wykonywane są, m. in.:

 • konieczne badania laboratoryjne,
 • IgE całkowite i specyficzne (tzw. testy z krwi),
 • punktowe alergiczne testy skórne z alergenami inhalacyjnymi i pokarmowymi),
 • spirometria,
 • stężenie chlorków w pocie (wykluczenie mukowiscydozy),
 • cytologia śluzówki nosa,
 • badanie kału w kierunku obecności jaj pasożytów.

W zakres Alergologii Jednego Dnia wchodzą także:

 • włączenie leczenia przeciwzapalnego i bronchodilatacyjnego w oparciu o codzienne pomiary PEF,
 • instruktaż dotyczący ćwiczeń oddechowych zwiększających ruchomość i pojemność klatki piersiowej,
 • edukacja chorego i jego opiekunów obejmująca: techniki przyjmowania leków wziewnych oraz wiadomości na temat uczulających alergenów i sposobów ich eliminacji z otoczenia dziecka,
 • doraźna pomoc w przypadkach duszności astmatycznej lub innych stanów naglących związanych z obciążeniem alergią.

Podczas pobytu 4 dniowego w Oddziale dziecku może towarzyszyć Rodzic/Opiekun. 

Pobyt nocny Rodzica/Opiekuna jest płatny w zależności od wybranej opcji - do ustalenia na oddziale

 

Rodzaj pokoju

 

Refundacja z NFZ

Dopłata za podwyższony standard

Sala wieloosobowa

Pobyt opiekuna w sali wieloosobowej

15 zł

0 zł

Pokój z umywalką 2 opiekunów i 2 pacjentów 30 zł 0 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekunów i 2 pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z łazienką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekunów bez pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z umywalką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

2 opiekunów bez pacjentów

30 zł

0 zł

 

 

Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale  4 dni mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.  

Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale.

 

śniadanie

6,00 zł

obiad

12,00 zł

kolacja

6,00 zł

 

Płatność gotówką i kartą

Ważne informacje dla Rodziców
Jak przygotować dziecko do wizyty?

Skierowanie na Oddział Alergologii 1 Dnia może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz leczący bez umowy z NFZ tzw. „prywatnie”).

Koszty leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Aby zarejestrować e-skierowanie prosimy o kontak z recepcją szpitala pod numerem telefonu 89 519 48 23.

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL. 

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).

 

Galeria Oddziału: