Alergologia 1-go dnia

 Ważne telefony:

Kierownik Oddziału: 89 519 48 64

Z-ca Kierownika Oddziału: 89 519 48 62

Dyżurka pielęgniarek: 89 519 48 25

Informacja: 89 519 48 05

 

Kadra:

 Kierownik Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego doktor nauk medycznych Marek Mikołajczyk specjalista alergologii i  pediatrii

Kierownik Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego

dr n. med. Marek Mikołajczyk

specjalista alergologii i pediatrii oraz medycyny transportu

Zastępca kierownika  Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego doktor nauk medycznych Krystyna Janukowicz  specjalista alergologii i  pediatrii

 

Z-ca kierownika Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego
dr n. med. Krystyna Janukowicz

specjalista alergologii i  pediatrii

 

 Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa lekarz medycyny Irena Krzynówek  specjalista alergologii i  pediatrii

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

lek. med. Irena Krzynówek 

specjalista alergologii i pediatrii

 Starszy asystent  Lekarz medycyny Anna Węgrzyn specjalista w dziedzinie pediatrii drugiego stopnia

 

Starszy asystent  

lek. med. Anna Węgrzyn

specjalista pediatrii 

 

 

Starszy asystent 

lek. med. Ewa Kapłun

specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej

 

 Starszy asystent lekarz medycyny Mariola Niedźwiecka specjalista w dziedzinie pediatrii drugiego stopnia

 

Starszy asystent 

lek. med. Mariola Niedźwiecka

specjalista alergologii i pediatrii

Asystent 

lek. med. Urszula Dobruń-Brejniak

specjalista pediatrii 

 Asystent  lekarz medycyny Joanna Sikorska specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Asystent 

lek. med. Joanna Sikorska

specjalista rehabilitacji medycznej

 Pielęgniarka Oddziałowa magister pielęgniarstwa Ilona Bigus - Nowakowska

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Ilona Bigus - Nowakowska

 

 

zastępca Pielęgniarki Oddziałowej Brygida Iwańska 

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

Brygida Iwańska 


 

Opis  Oddziału:

Forma hospitalizacji skierowana do dzieci dotkniętych lub zagrożonych alergią.

W tym czasie wykonywane są, m. in.:

 • konieczne badania laboratoryjne,
 • IgE całkowite i specyficzne (tzw. testy z krwi),
 • punktowe alergiczne testy skórne z alergenami inhalacyjnymi i pokarmowymi),
 • spirometria,
 • stężenie chlorków w pocie (wykluczenie mukowiscydozy),
 • cytologia śluzówki nosa,
 • badanie kału w kierunku obecności jaj pasożytów.

 

W zakres Alergologii Jednego Dnia wchodzą także:

 • włączenie leczenia przeciwzapalnego i bronchodilatacyjnego w oparciu o codzienne pomiary PEF,
 • instruktaż dotyczący ćwiczeń oddechowych zwiększających ruchomość i pojemność klatki piersiowej,
 • edukacja chorego i jego opiekunów obejmująca: techniki przyjmowania leków wziewnych oraz wiadomości na temat uczulających alergenów i sposobów ich eliminacji z otoczenia dziecka,
 • doraźna pomoc w przypadkach duszności astmatycznej lub innych stanów naglących związanych z obciążeniem alergią.

 

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO DIAGNOSTYKI ALERGOLOGICZNEJ

Skierowanie na Oddział Alergologii 1 Dnia może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz leczący bez umowy z NFZ tzw. „prywatnie”).

Koszty leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia

Aby zarejestrować e-skierowanie prosimy o kontakt z recepcją szpitala pod numerem telefonu 89 519 48 23.

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod, numer PESEL,  dane adresowe pacjenta oraz numer telefonu.

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).

Galeria Oddziału: