Alergologia 1-go dnia

 Ważne telefony:

Kierownik Oddziału: 89 519 48 62

Gabinet lekarski: 89 519 48 64

Dyżurka pielęgniarerk: 89 519 48 25

Informacja: 89 519 48 05 lub 89 519 48 15

 

Kadra:

 janukowicz

Kierownik Oddziału Alergologii Jednego Dnia
Dr n. med. Krystyna Janukowicz
Specjalista alergologii i pediatrii

 bigus  Pielęgniarka Oddziałowa
 mgr. piel. Ilona Bigus - Nowakowska
 iwanska  Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
 Brygida Iwańska


 

 

 

 

Opis  Oddziału:

Forma hospitalizacji skierowana do dzieci dotkniętych lub zagrożonych alergią.

Pobyt w szpitalu trwa od 1 do 4 dni.

W tym czasie wykonywane są, m. in.:

 • konieczne badania laboratoryjne,
 • IgE całkowite i specyficzne (tzw. testy z krwi),
 • punktowe alergiczne testy skórne z alergenami inhalacyjnymi i pokarmowymi),
 • spirometria,
 • stężenie chlorków w pocie (wykluczenie mukowiscydozy),
 • cytologia śluzówki nosa,
 • badanie kału w kierunku obecności jaj pasożytów.

 

W zakres Alergologii Jednego Dnia wchodzą także:

 • włączenie leczenia przeciwzapalnego i bronchodilatacyjnego w oparciu o codzienne pomiary PEF,
 • instruktaż dotyczący ćwiczeń oddechowych zwiększających ruchomość i pojemność klatki piersiowej,
 • edukacja chorego i jego opiekunów obejmująca: techniki przyjmowania leków wziewnych oraz wiadomości na temat uczulających alergenów i sposobów ich eliminacji z otoczenia dziecka,
 • doraźna pomoc w przypadkach duszności astmatycznej lub innych stanów naglących związanych z obciążeniem alergią.

 

Podczas pobytu w Oddziale dziecku może towarzyszyć jeden z Rodziców/Opiekunów. Pobyt nocny Rodzica/Opiekuna jest płatny (20 zł/doba) . Rodzic/Opiekun otrzymuje łóżko polowe w sali, w której przebywa dziecko (sale 4-6 łóżkowe z ogólnie dostępną łazienką) oraz bieliznę pościelową.

Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale  mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.   Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale. Płatność gotówką i karta.

 

Ważne informacje dla Rodziców
Jak przygotować dziecko do wizyty?

 

Skierowanie na Oddział Alergologii 1 Dnia może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz leczący bez umowy z NFZ tzw. „prywatnie”).

Koszty leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia

 Od 01.01.2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. 

 

Galeria Oddziału: