Alergologia 1-go dnia

 Ważne telefony:

Kierownik Oddziału: 89 519 48 64

Z-ca Kierownika Oddziału: 89 519 48 62

Gabinet lekarski I: 89 519 48 71

Gabinet lekarski II: 89 519 48 64

Gabinet lekarski III: 89 519 48 04

Dyżurka pielęgniarerk: 89 519 48 25

Informacja: 89 519 48 05

 

Kadra:


 Kierownik Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego doktor nauk medycznych Marek Mikołajczyk specjalista alergologii i  pediatrii

Kierownik Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego

dr n. med. Marek Mikołajczyk

specjalista alergologii i  pediatrii

Zastępca kierownika  Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego doktor nauk medycznych Krystyna Janukowicz  specjalista alergologii i  pediatrii

 

Z-ca kierownika Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego

dr n. med. Krystyna Janukowicz

specjalista alergologii i  pediatrii

 

 Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa lekarz medycyny Irena Krzynówek  specjalista alergologii i  pediatrii

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

Lek. med. Irena Krzynówek 

specjalista alergologii i  pediatrii

 Starszy asystent  Lekarz medycyny Anna Węgrzyn specjalista w dziedzinie pediatrii drugiego stopnia

 

Starszy asystent  

Lek. med. Anna Węgrzyn

specjalista w dziedzinie pediatrii II st. 

 

 

Starszy asystent 

Lek. med. Ewa Kapłun

specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

 

 Starszy asystent lekarz medycyny Mariola Niedźwiecka specjalista w dziedzinie pediatrii drugiego stopnia

 

Starszy asystent 

Lek. med. Mariola Niedźwiecka

specjalista w dziedzinie pediatrii II st

 

 Asystent  lekarz medycyny Joanna Sikorska specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

 

Asystent 

Lek. med. Joanna Sikorska

specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

 

 Pielęgniarka Oddziałowa magister pielęgniarstwa Ilona Bigus - Nowakowska

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Ilona Bigus - Nowakowska

 

 

zastępca Pielęgniarki Oddziałowej Brygida Iwańska 

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

Brygida Iwańska 


 

 

Opis  Oddziału:

Forma hospitalizacji skierowana do dzieci dotkniętych lub zagrożonych alergią.

Pobyt w szpitalu trwa od 1 do 4 dni.

W tym czasie wykonywane są, m. in.:

 • konieczne badania laboratoryjne,
 • IgE całkowite i specyficzne (tzw. testy z krwi),
 • punktowe alergiczne testy skórne z alergenami inhalacyjnymi i pokarmowymi),
 • spirometria,
 • stężenie chlorków w pocie (wykluczenie mukowiscydozy),
 • cytologia śluzówki nosa,
 • badanie kału w kierunku obecności jaj pasożytów.

W zakres Alergologii Jednego Dnia wchodzą także:

 • włączenie leczenia przeciwzapalnego i bronchodilatacyjnego w oparciu o codzienne pomiary PEF,
 • instruktaż dotyczący ćwiczeń oddechowych zwiększających ruchomość i pojemność klatki piersiowej,
 • edukacja chorego i jego opiekunów obejmująca: techniki przyjmowania leków wziewnych oraz wiadomości na temat uczulających alergenów i sposobów ich eliminacji z otoczenia dziecka,
 • doraźna pomoc w przypadkach duszności astmatycznej lub innych stanów naglących związanych z obciążeniem alergią.

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO BADANIA  ALERGOLOGICZNEGO.

 • Na wizytę dziecko przyjeżdża z Rodzicami lub opiekunem prawnym .
 • Prosimy o przybycie na wyznaczoną godzinę. Przewidywany czas pobytu na oddziale do godz. 14.30. ( w przypadku pobytu jednodniowego).
 • Na pobyt jednodniowy dziecko przyjeżdża na czczo (powinno pić wodę, niesłodzone napoje), z pobranym moczem i kałem do badania (dwa oddzielne pojemniki podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka).
 • W dniu przyjazdu nie podawać leków stosowanych w chorobie lokomocyjnej.
 • W przeddzień i w dniu przyjazdu nie stosować emolientów, innych kremów, maści.
 • Dziecko nie może być w trakcie przyjmowania antybiotyków, leków przeciwgorączkowych, przeciwgrypowych.
 • Prosimy przywieźć posiadaną dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań, książeczkę zdrowia dziecka) oraz stosowane wcześniej leki.
 • W czasie hospitalizacji będą wykonywane punktowe testy skórne (PTS), dlatego zaleca się odstawienie leków wpływających na wynik PTS- punkt 10b -tabelka.
 • Nie określono dolnej granicy wieku wykonywania testów skórnych u dzieci. PTS można wykonać w uzasadnionych przypadkach nawet przed ukończeniem 3 roku życia, przy uzyskaniu dobrej współpracy ze strony dziecka/rodzica. 
 • Przyjmowanie leków:
  -NIE NALEŻY ODSTAWIAĆ DZIECKU leków wziewnych: sterydów, leków rozkurczających oskrzela i preparatów złożonych z obu tych leków.
  -CZAS ODSTAWIENIA LEKÓW PRZED TESTAMI. TABELKA
  -Nie należy intensywnie eksponować skóry na promieniowanie UV-wynik testów mniej miarodajny .
 • W przypadku rezygnacji z terminu prosimy o powiadomienie telefoniczne- nr telefonu

PACJENT JEST PRZYJĘTY DO SZPITALA NA HOSPITALIZACJĘ 4-DNIOWĄ PO UPRZEDNIM WYKLUCZENIU ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS COV-2 (SZYBKI TEST KASETKOWY W DNIU PRZYJAZDU).

 DIAGNOSTYKA 1-DNIOWA PRZYJĘCIE PO DOKŁADNYM ZEBRANIU WYWIADU WYKLUCZAJĄCYM ZAKAŻENIE WIRUSEM SARS COV-2.

CZAS ODSTAWIENIA LEKÓW* PRZED WYKONANIE PTS

 

LEK

 CZAS ODSTAWIENIA PRZED TESTAMI WPŁYWA NA WYNIK TESTÓW

Leki p/histaminowe pierwszej i drugiej generacji

7-10 dni ⇓⇓⇓
Ketotifen >5dni ⇓⇓⇓
Kortykosteroidy miejscowe (w miejscu wykonania testów) 7 dni lub dłużej
Inhibitory w kalcyneuryny(w miejscu wykonania testów) 7 dni lub dłużej
Omalizumab 28 dni lub dłużej ⇓⇓
Trójpierścieniowe leki p/depresyjne
(po konsultacji z Lekarzem prowadzącym)
>10 dni ⇓⇓
Preparaty wapna 3dn

* w razie wątpliwości do jakiej grupy należą leki przyjmowane przez dziecko proszę zapytać Lekarza Rodzinnego, Farmaceuty lub zapoznać się treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Na podstawie: Standardy w alergologii Wydanie III Stanowiska paneli eksperckich PTA

Pod redakcją: prof. J. Kruszewskiego
prof. M. Kowalskiego
prof. M. Kulus

Podczas pobytu 4 dniowego w Oddziale dziecku może towarzyszyć Rodzic/Opiekun. 

Pobyt nocny Rodzica/Opiekuna jest płatny w zależności od wybranej opcji - do ustalenia na oddziale

 

Rodzaj pokoju

 

Refundacja z NFZ

Dopłata za podwyższony standard

Sala wieloosobowa

Pobyt opiekuna w sali wieloosobowej

15 zł

0 zł

Pokój z umywalką 2 opiekunów i 2 pacjentów 30 zł 0 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekunów i 2 pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z łazienką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekunów bez pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z umywalką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

2 opiekunów bez pacjentów

30 zł

0 zł

 

 

Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale  4 dni mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.  

Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale.

 

śniadanie

6,00 zł

obiad

12,00 zł

kolacja

6,00 zł

 

Płatność gotówką i kartą

Skierowanie na Oddział Alergologii 1 Dnia może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz leczący bez umowy z NFZ tzw. „prywatnie”).

Koszty leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Aby zarejestrować e-skierowanie prosimy o kontak z recepcją szpitala pod numerem telefonu 89 519 48 23.

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL. 

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).

 

Galeria Oddziału: