Pododdział

 

 

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej - Oddziału Rehabilitacyjnego


prowadzi zintensyfikowane i kompleksowe leczenie rehabilitacyjne, neurologiczne i internistyczne  oraz specjalistyczną pielęgnację przez wykwalifikowany zespół terapeutów,  posiadających duże doświadczenie kliniczne.

Podczas pobyty w Szpitalu pacjenci objęci są opieką specjalistów z dziedziny  rehabilitacji medycznej, pediatrii, neurologii  i chirurgii a także psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego oraz terapeuty zajęciowego.

Formy pobytu:

 • Pobyt stacjonarny – pacjent przebywa w oddziale szpitalnym,
 • Pobyt pacjenta z opiekunem – pacjentom, którym niezbędna jest stała obecność rodzica oferujemy pokoje, w których przebywają razem z opiekunami.


Baza rehabilitacyjna:

Fizjoterapia1Kinezyterapia indywidualna – w ramach której stosujemy:

 • ćwiczenia bierne stymulujące Ośrodkowy Układ Nerwowy (metoda Vojty, NDT),
 • ćwiczenia utrzymujące ruchomość stawową na szynach CPM (automaty prowadzące ruch pasywny),
 • trening poprawiający czucie postawy oraz rzutowanie środka ciężkości (urządzenia do ćwiczeń z biofeedback’iem, platformy stabilometryczne i balansowe),
 • ćwiczenia poprawiające sterowanie równowagą oraz koordynacją ruchową, poprawiające sprawność mięśni antygrawitacyjnych (system szyn z uprzężą do odciążania),
 • ćwiczenia pionizujące na stole pionizującym oraz w parapodiach statycznych i dynamicznych,
 • ćwiczenia w odciążeniu z wykorzystaniem Terapii Master, Terapii KID i UGUL,
 • nauka chodu – przy użyciu podwieszeń sufitowych, torów przeszkód.


Masaż leczniczy – wykonywany według różnych metod.


Fizykoterapia –dysponujemy urządzeniami do pełnej elektroterapii, laseroterapii, światłoterapii, krioterapii i magnetoterapii.

 

Hydroterapia – posiadamy przeszklony basen rehabilitacyjny o zmiennym poziomie wody, służący do nauki chodu i ćwiczeń w odciążeniu oraz nowoczesne urządzenia do masażu wirowego, perełkowego i podwodnego kończyn i całego ciała.

 

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną może wystawić lekarz:

 1. oddziału neurologicznego, neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, wewnętrznego, pediatrycznego,
 2. poradni neurologicznej, rehabilitacyjnej (w przypadkach medycznie uzasadnionych, z wyłączeniem ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego)
 3. w przypadku ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego specjalista:
 • neurologii,
 • neurochirurgii lub/i neurotraumatologii,
 • chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii traumatologii narządu ruchu,
 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu,
 • rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej.

 

Pobyt w Szpitalu jest bezpłatny – koszty pobytu refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.