Ochrona środowiska

 

Szpital leży w strefie mikroklimatu korzystnie wpływającego na drogi oddechowe, jego lecznicze walory zostały potwierdzone badaniami naukowymi. Szpital znajduje się  w strefie krajobrazu chronionego i w pobliżu terenów Natura 2000. Przedsięwzięcia realizowane przez placówkę są zlokalizowane poza obszarami przeznaczonymi do włączenia do Europejskiej sieci Ekologicznej i Natura 2000.

 
Szpital od wielu lat stara się minimalizować swój wpływ na otaczającą przyrodę. W tym celu przeprowadzono kilka projektów:
•    Montaż instalacji solarnej o mocy 200 KW wspomagająca ogrzewanie ciepłej wody użytkowej (320 m2 kolektorów słonecznych),
•    ocieplono budynki,
• w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala dla Dzieci w Ameryce” współfinansowanego przez Europejski Ośrodek Gospodarki i Norweski Mechanizm Finansowy wykonano prace:
•    wymiana części stolarki logo_na_stron
•    docieplenie budynków
•    modernizacja instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach
•    modernizacja kotłowni gazowej
•    modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej o mocy 0,4 MW
•    modernizacja wentylacji
•    uruchomienie zasilania w energię cieplną nagrzewnic central wentylacyjnych
•    instalacja chłodnicza central wentylacyjnych
•    instalacja pompy ciepła – moc 200 kW
•    modernizacja instalacji elektrycznej
•    zainstalowanie komputerowej automatyki sterującej

budynek szpitala przed modernizacją budynek szpitala w trakcie modernizacji budynek szpitala po  modernizacji
Przed realizacją W trakcie realizacji Po realizacji
 

Szpital przykłada też dużą wagę do właściwego korzystania z otaczającej go przyrody.  W ramach projektu pt: „ Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej  i  leczniczej”, zostaną zbudowane:
•    ścieżki zdrowia i trasy leczenia spacerowego do terenoterapii, pełniące również funkcje inhalatoriów na otwartej przestrzeni wraz z ich wyposażeniem,
•    „tory przeszkód" dla osób niepełnosprawnych i o obniżonej sprawności,
•    parki kinezyterapeutyczne pełniące również funkcje "Ogródka Integracji Sensorycznej", składające się z części tzw. stref użytkowania dla dzieci w różnych grupach wiekowych z odpowiednim do ich możliwości sprzętem (zjeżdżalnie, huśtawki i balanse, przeploty, drabiny, karuzele, kiwaki, piaskownice, gry interaktywne, linaria, ścianka wspinaczkowa o zmiennym kącie, zjeżdżalnie typu "rura", równoważnie, skarpa wspinaczkowa wyposażona w linę poręczową),
•    i biernego dla dzieci i ich opiekunów,
•     2 boiska małe np. do piłki ręcznej, koszykówki,
•     boisko rekreacyjne służące do gier zespołowych i zręcznościowo-zwinnościowych oraz mogącego służyć jako kort tenisowy,
•    zewnętrzny-sezonowy basen uzdrowiskowy (tylko brodzenie) wraz z fontanną - wspomagającą integrację sensoryczną.