mazurska_n_jakosci_edycja4

W roku 2004 Komitet Warmińsko - Mazurskiej Nagrody Jakości działający przy Urzędzie Marszałkowskim zorganizował IV edycję Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości.

Szpital w Ameryce, po raz drugi już postanowił się sprawdzić, poddając się ocenie audytorów Nagrody Jakości. Miała ona miejsce 21 września 2004r., a zespół audytorów oceniał sposób zarządzania w naszym Szpitalu. Ocena wypadła pozytywnie, co zaowocowało przyznaniem nam drugiego już wyróżnienia.
 

Uroczystość przyznania regionalnych nagród jakości, podobnie jak w rok wcześniej odbyła się na Zamku Olsztyńskim.