wreczenie_nagrody

Podczas Gali Jakości, która odbyła się 6 listopada 2007 r.  w salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku, Roman Lewandowski – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce - odebrał wyróżnienie w kategorii usługa medyczna w III edycji konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur 2007.

 O tytuł najlepszej usługi medycznej Szpital w Ameryce rywalizował z dwiema innymi  placówkami: Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu oraz Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie.W kategorii Usługa medyczna zostały przyznane dwa wyróżnienia, jedno  z nich zdobył Szpital w Ameryce za usługę: „Rehabilitacja w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce”.

Konkurs Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur 2007 został ustanowiony w roku 2005.  Jego organizatorami są: Urząd Marszałkowski, redakcja Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego oraz rozgłośnia Polskiego Radia Olsztyn.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych produktów i usług w regionie Warmii i Mazur  oraz ich promocja na rynku lokalnym, krajowym i Unii Europejskiej.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się prawie 150 organizacji, Do ostatniego etapu zostało nominowanych 27 różnych usług i produktów w  kategoriach: produkt przemysłowy, produkt żywnościowy, produkt rzemieślniczy, usługa medyczna, usługa turystyczna, usługa gastronomiczna i usługi inne.

 

wyroznienie1


Kryteria, które były brane pod uwagę w kategorii usługa to: jakość obsługi, zgodność usługi z oczekiwaniami klienta, innowacyjność, konkurencyjność, opinie odbiorców, usługi dodatkowe, promocja regionu poprzez usługę.

Wyboru najlepszych produktów i usług dokonało konkursowe Jury z uwzględnieniem wyników głosowania konsumentów. Do końca września trwało głosowanie na wybrane produkty i usługi. Głos można było oddać na  kuponach zamieszczanych w „Gazecie Olsztyńskiej i Dzienniku Elbląskim”, telefonicznie w „Radio Olsztyn” oraz elektronicznie na stronie internetowej www.wm.pl i portalu „Radia Olsztyn”.