dsc0327518 marca 2010  w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie Jacek Protas – marszałek województwa przekazał na ręce dyrektora Romana Lewandowskiego Laur  „Najlepszym z Najlepszych”, tym samym Szpital znalazł się wśród 30 laureatów z województwa warmińsko-mazurskiego.

 Laury zostały przyznane w 8 kategoriach: sport, upowszechnianie kultury, taniec, nauka, ochrona zdrowia, promocja turystyczna, działalność gospodarcza, inne. Laur „Najlepszym z Najlepszych” jest nagrodą Marszałka Województwa przyznawanym co roku osobom i organizacjom  z regionu za szczególne osiągnięcia, których dokonały w kraju bądź za jego granicami.

Szpital w Ameryce w 2009 roku został Laureatem XV edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.