O Szpitalu

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce k. Olsztynka jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej zajmującym się usprawnianiem leczniczym w formie hospitalizacji.

Budynek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

W ciągu ostatnich lat, dzięki znacznym środkom finansowym, przygotowaliśmy bardzo nowoczesną placówkę rehabilitacyjną, a nasz zapał i zaangażowanie gwarantują dalszy jej rozwój.

Nasz zespół, to grono znakomitych specjalistów: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i pedagogów.

Naszym nadrzędnym celem jest zawsze dobro naszych pacjentów. Staramy się nie tylko utrzymać wysoki poziom kwalifikacji, ale także wspierać leczenie ciepłą i serdeczną atmosferą.

Atutem naszej placówki jest doskonałe położenie w kompleksie leśnym o unikalnym mikroklimacie, którego walory lecznicze potwierdzają badania naukowe i blisko 100-letnia tradycja.

 

„Misją naszego szpitala jest umożliwienie pacjentom

 powrotu do zdrowia i aktywnego życia.

Stawiamy na zaangażowaną i fachową kadrę,

najnowsze metody diagnostyki, leczenia i terapii

 oraz przyjazną atmosferę”.

 

Do czego dążymy?

„Dążymy do osiągnięcia znaczącej pozycji  w Polsce 
w dziedzinie rehabilitacji ruchowej i leczenia chorób alergicznych u dzieci”.


Co jest dla nas najważniejsze?

JAKOŚĆ, ZAUFANIE I BEZPIECZEŃSTWO