Leczone schorzenia

 

- Ortopedyczne - złamania kręgosłupa, złamania kończyn, stany po urazach kostnych w opatrunkach gipsowych i po zaopatrzeniu ortopedycznym, stany po korekcjach kostnych dynamicznych oraz po plastyce wiązadeł, skoliozy, kyfozy, deformacje wrodzone kręgosłupa, deformacje kończyn;

- Chirurgiczne - po urazach tkanek miękkich, nerwów obwodowych, po zabiegach plastycznych i naczyniowych, po oparzeniach;

- Neurologiczne - mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo - rdzeniowe, dystrofie mięśniowe, zespoły korzeniowe;

- Neurochirurgiczne - stany po urazach czaszkowo - mózgowych, stany po urazach rdzenia, stany po uszkodzeniach korzeni i nerwów obwodowych, stany po operacjach OUN, dyskopatie;

- Reumatologiczne - stany podostre upośledzające funkcje narządów ruchu;

Choroby alergiczne - astma oskrzelowa, pyłkowica, alergie skóry i przewodu pokarmowego;

- Schorzenia układu oddechowego - nawracające i przewlekłe infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych;

- Schorzenia narządów ruchu - wrodzone i nabyte deformacje klatki piersiowe, skoliozy mózgowe porażenie dziecięce, stany po urazach i zabiegach operacyjnych.