Leczone schorzenia

 
 
  • Ortopedyczne - złamania kręgosłupa, złamania kończyn, stany po urazach kostnych w opatrunkach gipsowych i po zaopatrzeniu ortopedycznym, stany po korekcjach kostnych dynamicznych oraz po plastyce wiązadeł, skoliozy, kyfozy, deformacje wrodzone kręgosłupa, deformacje kończyn;


  • Chirurgiczne - po urazach tkanek miękkich, nerwów obwodowych, po zabiegach plastycznych i naczyniowych, po oparzeniach;


  • Neurologiczne - mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo - rdzeniowe, dystrofie mięśniowe, zespoły korzeniowe;


  • Neurochirurgiczne - stany po urazach czaszkowo - mózgowych, stany po urazach rdzenia, stany po uszkodzeniach korzeni i nerwów obwodowych, stany po operacjach OUN, dyskopatie;


  • Reumatologiczne - stany podostre upośledzające funkcje narządów ruchu;


  • Choroby alergologiczne - astma oskrzelowa, pyłkowica, alergie skóry i przewodu pokarmowego;


  • Schorzenia układu oddechowego - nawracające i przewlekłe infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych;


  • Schorzenia narządów ruchu - wrodzone i nabyte deformacje klatki piersiowe, skoliozy mózgowe porażenie dziecięce, stany po urazach i zabiegach operacyjnych.