Prawa pacjenta

 

 

  1. Podstawowym prawem pacjenta jest zapewnienie przez Szpital najlepszej opieki medycznej.
  2. Pacjent ma prawo do dobroci, wyrozumiałości, cierpliwości, życzliwości i szacunku.
  3. Pacjent ma prawo do godności i intymności, które powinny być zawsze i przez wszystkich szanowane.
  4. Obowiązkiem Szpitala jest zapewnić dziecku prawo do zabawy, odpoczynku i nauki dostosowanej do jego wieku i stanu zdrowia.
  5. Pacjent ma prawo do takiej opieki, aby zostały zaspokojone jego potrzeby fizyczne, emocjonalne i rozwojowe.
  6. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami bliskimi.
  7. Pacjent ma prawo opieki duszpasterskiej, a także do uczestniczenia w modlitwach i nauczaniu religii.
  8. Pacjent ma prawo do informacji na temat swojego stanu zdrowia i planowanego postępowania leczniczo – diagnostycznego, w sposób odpowiedni do jego wieku i zdolności rozumienia. Pacjent, rodzice dziecka, prawni opiekunowie mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej.
  9. W przypadku pacjenta małoletniego – uprawnienia do wyrażania zgody lub odmowy na udzielanie świadczeń, zabiegów medycznych lub udział w eksperymencie medycznym przysługują przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu.
  10. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania placówki przyjmuje Dyrektor Szpitala we wszystkie dni robocze.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:

Krystyna Klucewicz, przyjmuje codziennie w godz. 12:00 - 13:00,                                    

Sekretariat Dyrektora, tel. 89 519-48-11

 

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta 800-190-590