Polityka jakości

Polityka Jakości

 

Polityka Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce sprowadza się do prowadzenia działalności w taki sposób, aby oferowane usługi dostarczane były zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości, niezawodności i zgodnie z wymaganiami krajowych i międzynarodowych przepisów, a także prowadzenia tego zadania w sposób ciągły, przyjazny dla Pacjentów, otoczenia, środowiska pracy i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dla utrzymania i zwiększenia satysfakcji Pacjentów i innych stron zainteresowanych podmiot przyjmuje następujące cele jakościowe:

- oferowane i dostarczane mogą być tylko te usługi, które będą zasługiwały na uznanie, poprzez efektywne spełnianie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;

- wysoki poziom jakości usługi, kompleksowa oferta usług i kultura obsługi Pacjentów są decydujące dla utrzymania konkurencyjnej pozycji działalności jako niezawodnego dostawcy dobrych jakościowo usług.

Nasze cele jakościowe osiągamy przez:

- stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001:2015.

- nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i odbiorcami usług i materiałów;

- systematyczne rozwijanie kwalifikacji personelu;

- komunikowanie oraz uświadamianie polityki i celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji;

- planowanie środków i działania tak, aby zapewnić nadzorowane warunki odbioru, transportu oraz przechowywania i zapobiegania jakimkolwiek niedoskonałościom;

- nieustanne tworzenie odpowiednich warunków materialnych, organizacyjnych i personalnych do realizacji powyższej Polityki Jakości i prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia SZJ, zobowiązuje się również do spełnienia wszelkich zastosowanych wymagań;

- identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami, ich powiązaniami oraz systematyczną ocenę skuteczności i efektywności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia.

Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania w szczególności obejmują cele dotyczące procesów dystrybucji i cele ciągłego doskonalenia.

Dyrektor jest odpowiedzialny za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków wewnętrznego środowiska tak, aby było ono przyjazne dla pacjentów.

Ameryka, dnia 08.06.2018 r.

Dyrektor Roman Lewandowski