Jakość

 

Dlaczego istniejemy?

„Misją naszego szpitala jest umożliwienie pacjentom powrotu do zdrowia i aktywnego życia. 

Stawiamy na zaangażowaną i fachową kadrę, najnowsze metody diagnostyki, leczenia i terapii 

oraz przyjazną atmosferę”.Do czego dążymy?

„Dążymy do osiągnięcia znaczącej pozycji  w Polsce  w dziedzinie rehabilitacji ruchowej i leczenia chorób

alergicznych u dzieci”.

 


Co jest dla nas najważniejsze?

JAKOŚĆ, ZAUFANIE I BEZPIECZEŃSTWO

 

 

Szpital w Ameryce posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia

 

Certyfikat Akredytacyjny

Z dumą informujemy, że Szpital w Ameryce posiada certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości wydany przez Ministerstwo Zdrowia.

Jesienią 2015r. szpital poddał się przeglądowi akredytacyjnemu, podczas którego zespół wizytatorów przeprowadzał wywiady, przeglądał dokumentację medyczną, weryfikował procedury oraz obserwował bieżącą pracę szpitala. A to wszystko po to, by ocenić sposób funkcjonowania placówki w oparciu o 221 standardów akredytacyjnym.

Minimum, wymaganym do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego jest 75% możliwych do zdobycia punktów - Szpital w Ameryce uzyskał ich 88%.

Akredytacja to sprawdzona na świecie i najskuteczniejsza zewnętrzna metoda podnoszenia jakości świadczeń w ochronie zdrowia. Weryfikuje ona elementy funkcjonowania szpitala, które w największym stopniu wpływają na poziom usług  i bezpieczeństwo pacjentów. Wpisuje się w aktualną politykę Unii Europejskiej nakierowaną na bezpieczeństwo pacjentów oraz wdrożenie modelu opieki, który silnie akcentuje włączenie pacjentów w proces diagnostyczno - terapeutyczny.

Akredytacja obowiązuje trzy lata.