Skąd nazwa Ameryka?

Szpital Historia3
Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. Najbardziej wiarygodna historia opowiada o Warmiaku nazwiskiem Pagel, który za zarobione w Stanach Zjednoczonych pieniądze kupił majątek ziemski pod Olsztynkiem. Być może dla uczczenia miejsca, w którym dorobił się fortuny, nazwał swoją posiadłość Ameryka. Nazwę zmieniono, gdy do II wojny światowej dołączyły Stany Zjednoczone. Władze hitlerowskie zmieniły ją na Pagelorff (od nazwiska właściciela). Potem spolszczono ją na Pagłowo lub Padlewo. Po utworzeniu PGR-u źle kojarząca się nazwa miejscowości została zmieniona i powrócono do Ameryki.

Historia Szpitala sięga początków XX wieku, kiedy to powstały budynki szpitalne i które oddane zostały w 1903 roku na potrzeby zakładu chorych na gruźlicę, ponieważ wtedy leczono ją wyłącznie klimatycznie. Ówczesny zakład dysponował 150 łóżkami. W skład personelu wchodziły przede wszystkim siostry zakonne. W 1918 roku szpital został zamknięty i dopiero w latach 1921 – 1922 wznowił swoją działalność. W tym okresie przyjmowano chorych z lżejszymi przypadkami chorób płuc. Szpital opustoszał w latach kryzysu gospodarczego 1930-1933 i dopiero w 1933 roku rozpoczął działalność nie jako szpital, ale już jako dom letniskowy dla pracowników państwowych.

szpital_historia2
Rok 1937 – to modernizacja szpitala i ponowne jego otwarcie. Zakład ulegał kolejnej reorganizacji i tak w 1967 roku przekształcony został na Dziecięcy Ośrodek Sanatoryjno- Prewentoryjny. Opieką miał objąć przede wszystkim nie dzieci chore, lecz zagrożone chorobą, żyjące w fatalnych warunkach higienicznych, dzieci słabe, chorowite, będące w kontakcie z osobami chorymi.

Wkrótce jednak dostrzeżono niedoskonałość zgrupowania w jednym obiekcie dzieci zdrowych i chorych. W Wydziale Zdrowia rozważano wówczas następujące modele: Ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży, Ośrodek chorób płuc i dróg oddechowych, Ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci chorych lub Zakład dla dzieci upośledzonych.

24 grudnia 1974 roku Wojewoda Olsztyński podjął decyzję w sprawie zmian organizacji jednostek Służby Zdrowia i Opieki Społecznej, na podstawie której Dziecięcy Ośrodek Sanatoryjno-Prewentoryjny w Ameryce pow. olsztyński przekształcono na Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci.
szpital_historia 

W tym czasie utworzono dwa oddziały rehabilitacyjne i oddział pulmonologiczny. Łączna liczba łóżek wynosiła 125. W pierwszym oddziale rehabilitacyjnym przebywały w większości dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W oddziale drugim dzieci z wrodzonymi i nabytymi wadami postawy, kończyn górnych i dolnych, oraz skoliozami. Na oddział pulmonologiczny trafiały dzieci ze schorzeniami górnych i dolnych dróg oddechowych.


Profil Szpitala z 1975 roku nie zmienił się w zasadzie do dziś. *

 

 

Profil się nie zmienia, jednak Szpital bardzo, szczególnie ostatnie dziesięciolecie to w historii naszej placówki okres wielu inwestycji, modernizacji i poważnych zakupów.Między innymi wyremontowano wszystkie oddziały, zainwestowano w modernizację działu fizjoterapii, wybudowano dużą salę do ćwiczeń zespołowych. Modernizacja i rozbudowa działu fizjoterapii odbyła się w ramach projektu "Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Również w ramach tego projektu powstała najnowocześniejsza w regionie inhalatornia z 4 przeszklonymi kabinami do tzw. inhalacji celkowej. Każda kabina wyposażona jest w aparat zabiegowy sterowany elektronicznie. Działanie aparatu polega na rozpylaniu środków do inhalacji pod szpital_terazciśnieniem. Dzięki temu nowoczesnemu systemowi pacjent wdycha mgłę inhalacyjną o odpowiedniej gęstości, temperaturze i przez zaprogramowany z góry czas.

 

Całkowicie zmienił się także dział żywienia – przestarzały zastąpiono nowoczesną kuchnią i pięknie odnowioną stołówką. Na dachu pawilonu nr 26 zamontowano nowoczesną instalację solarną, która zabezpiecza potrzeby Szpitala w zakresie ciepłej wody. W 2006 udało się zlikwidować bariery architektoniczne i usprawnić szlaki komunikacyjne między budynkami szpitala.

Informacje dotyczące historii Szpitala do roku 1975 pochodzą z pracy magisterskiej Pani Ewy Zenc „Dzieje Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce”.