O R G A N I Z A C J A   K O N F E R E N C J I    N A U K O W Y C H

 1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Leczenie Rehabilitacyjne i Ortopedyczne w Schorzeniach Narządu Ruchu”, 24 25.01.2008 Olsztyn     
    
 2. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Wyzwania Strukturalne i Menedżerskie W Ochronie Zdrowia”, 17-18.04.2008 Ryn        
    
 3. Członek Komitetu Organizacyjnego XIII Międzynarodowego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Deformacje i Zespoły Bólowe Kręgosłupa”, 4-7.09.2008, Ryn     
     
 4. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Dyrektorów i Menedżerów Szpitali Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 10.10.2008, Ameryka  
          
 5. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Holistyczne Ujęcie Rehabilitacji Dzieci I Młodzieży”, 7.11.2008 Olsztyn

 6. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne Wyzwania Strukturalne i Menedżerskie W Ochronie Zdrowia”, 1 3 czerwca 2009, Ryn

 7. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne Wyzwania Strukturalne i Menedżerskie W Ochronie Zdrowia”, 24 - 26 maja 2010, Ryn

 8. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne Wyzwania Strukturalne i Menedżerskie W Ochronie Zdrowia”, 23 - 25 maja 2011, Ryn