Rada Programowa 2014

 

KOMITET NAUKOWY

 

dr hab. n. k. f. Dariusz Czaprowski,
prof. OSW

Przewodniczący Komitetu Naukowego - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wydział Fizjoterapii

prof. dr. hab. n. med. Michaił Cykunow

 

Ordynator Oddziału Rehabilitacji FPPB Centralnego Instytutu Traumatologii i Ortopedii im. N.N. Priorowa w Moskwie

 

lek. med. Anna Dembińska

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

 

prof. dr. hab. n. med.  Michaił Dudin

 

Zasłużony Lekarz Rosji, Dyrektor Centrum Rehabilitacji Dziecięcej, Ortopedii i Traumatologii „Ogoniok” w Sankt Petersburgu

 

prof. dr. hab. n. med. Galina Iwanowa

 

Główny Specjalista ds. Rehabilitacji Medycznej w Instytucie Naukowo-Badawczym Patologii Mózgowo-Naczyniowych i Udarów Mózgu przy PBWU KZ Rosyjskim Narodowym Uniwersytecie Badań Medycznych im. N.I. Pirogowa w Moskwie

 

lek. med. Aleksander Jefimow

 

Główny Lekarz Rehabilitacji Obwodu Kaliningradzkiego, Dyrektor FPPB Dziecięcego Sanatorium Ortopedycznego „Pioniersk” Ministerstwa Zdrowia Rosji

 

prof. dr hab. n. med.  Marek Jóźwiak

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, Instytut Fizjoterapii

dr n. med. Aleksy Markow

 

Ordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Dziecięcym Centrum Konsultacyjno-Diagnostycznym „MEDSI” na Pirogowskiej w Moskwie

 

prof. dr hab. n. k. f. Aleksander  Ronikier

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, Katedra Biologicznych Podstaw Rehabilitacji

 

mgr Teresa Wiśniewska

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie