Ramowy program konferencji 2013


Konferencja składa się z dwóch części:

WARSZTATY - 15 maja 2013

KONFERENCJA - 16-17 maja 2013

 

 

 

 

15.05.2013  

Warsztaty

 

Innowacyjne zamówienia publiczne – jak kupować tanio i efektywnie?

 

 

12:45-13:15    Rejestracja uczestników

13:15-14:00    Lunch

14:00-14:15    Wprowadzenie

15 000 szpitali działających w krajach Unii Europejskiej to potężny rynek, który jest w stanie silnie oddziaływać na dostawców – zarówno wyrobów medycznych, jak i nie-medycznych. Tradycyjny sposób dokonywania zamówień powoduje jednak, że sektor ten nabywa bardzo często produkty niskiej jakości, po bardzo wysokich cenach, a w każdym razie w sposób, który skutkuje koniecznością ponoszenia wysokich kosztów użytkowania nabywanych dóbr. Teoretycznie szpitale mają kupować tanio, w praktyce – często kupują drogo. W czasach:

-          dynamicznie zmieniającego się otoczenia, w których działają zakłady opieki zdrowotnej,

-          zaskakujących decyzji różnych urzędów i instytucji,

-          rosnącej konkurencji,

-          chaosu polityki zdrowotnej,

konieczne staje się szukanie oszczędności tam, gdzie to tylko możliwe. W wielu placówkach kończą się możliwości oszczędzania na personelu, szpitale stające „pod ścianą” muszą znajdować je wśród innych pozycji kosztowych.

W trakcie warsztatów zostanie zaprezentowane innowacyjne podejście do zamówień publicznych, pozwalające na otrzymywanie produktów doskonałej jakości, po kosztach niższych od tych, które są zwykle ponoszone przez jednostki ochrony zdrowia. Przedstawione zostaną przykłady zamówień, które zrewolucjonizowały wręcz koszty jednostek, które zdecydowały się wdrożyć omawiane rozwiązania. Wierzymy, że udział w warsztatach będzie możliwością nauczenia się nowych umiejętności, które przydadzą się w kierowaniu jednostkami publicznymi i niepublicznymi.

 

14:15-15:45    Sesja I

·         Co to są innowacyjne zamówienia?

·         Zielone zamówienia a innowacyjne zamówienia

·         Wyśnione zamówienie

·         Dostajesz to co zamawiasz. Zamawiaj więc to, co chcesz dostać!

·         Wspólne zamówienia – co warto wiedzieć, czego warto unikać?

·         Specyfikacja oparta o potrzeby: kupuj to, co jest ci potrzebne, a nie to, co chcą ci sprzedać.

·         Nigdy nie dostaniesz czegoś, o co nie poprosisz

·         Rola czasu

 

15:45-16:15    Przerwa kawowa

 

16:15-17:45    Sesja II

·         Sondowanie rynku

·         Dialog konkurencyjny

·         Erasmus Medical Center: system mycia łóżek.

·         Rotherham NHS Foundation Trust: super oszczędne oświetlenie.

·         Szpital Powiatowy w Rawiczu: uniformy szpitalne.

·         Wyśnione zamówienie – zamawiamy w oparciu o potrzeby (praca grupowa)

 

17:45-18:00    Podsumowanie

 

Prowadzący:

Marcin Kautsch – zajmuje się zarządzaniem strategicznym, procesami przekształceń, restrukturyzacji i oceną zakładów opieki zdrowotnej, rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej oraz badaniami w zakresie zarządzania opieką zdrowotną.

Konsultant i trener w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia, brał udział w programach międzynarodowych finansowanych przez Bank Światowy, PHARE, TEMPUS, Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, Leonardo da Vinci, Komisję Europejską oraz programach krajowych o charakterze szkoleniowym i doradczym.

Kierownik dwóch projektów dotyczących innowacyjnych zamówień w ochronie zdrowia.

Autor i współautor programów badawczych, publikacji w prasie naukowej i popularnej, książek, a także ekspertyz na temat zarządzania w ochronie zdrowia.

 

Mateusz Lichoń – asystent dwóch europejskich projektów, mających na celu podnoszenie efektywności ochrony zdrowia przez stosowanie innowacyjnych rozwiązań: RES Hospitals i EcoQUIP. Członek grupy roboczej COST Network – organizacji zajmującej się badaniami dotyczącymi sytuacji ochrony zdrowia w Europie.

Pracował w wielu międzynarodowych instytucjach m.in. w Amerykańskim Instytucie Studiów Zagranicznych, European Health Management Association i Parlamencie Europejskim.

Absolwent politologii i socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, programu Leaders for European Public Health na Uniwersytecie w Maastricht oraz programu Sustainability Leadership for the Healh Care Sector na Uniwersytecie w Cambridge.


16.05.2013

Dzień plenarny I

 

08:00-10:00    Rejestracja uczestników

 

10:00-10:20    Rozpoczęcie konferencji i wprowadzenie w tematykę konferencji

 

10:20-11:50    Sesja plenarna

PROWADZENIE: Marcin Kautsch, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

1

Ochrona   zdrowia w przyszłej perspektywie finansowej

Adam Kozierkiewicz, Joint Assistance to Support Projects In European   Regions - JASPERS

2

Zasady finansowania usług   zdrowotnych przez publicznego płatnika w kontekście Polski i Europy

Andrzej   Zakrzewski, Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ   w Olsztynie

3

Rola specjalisty zdrowia publicznego w   systemie ochrony zdrowia - kontekst europejski

Anders Foldspang, University of Aarhus, Dania; ASPHER's European PH   Core Competences Programme

4

Kontrola jakości procesu rehabilitacji z   wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania WHO

Strelnikov Alexander, Dziecięce Sanatorium   Ortopedyczne w Pioniersku, Rosja

5

Racjonalizacja energetyczna - wdrażanie   efektywnych rozwiązań energooszczędnych na przykładach

Adam Eichhorn, Viessmann

6

Energia   odnawialna w szpitalach w Polsce

Mateusz Lichoń,   Projekt RES Hospitals

 

11:50-12:20    Przerwa kawowa

 

12:20-13:45    Dyskusja panelowa I: „Gdzie są pieniądze? Otoczenie organizacji”

 

PROWADZENIE: Marcin Kautsch, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

 1. Anders      Foldspang – University of Aarhus, Dania; ASPHER's European PH Core      Competences Programme
 2. Marek      Haber – Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
 3. Monika      Kosińska – European Public Health Alliance
 4. Adam Kozierkiewicz – Joint      Assistance to Support Projects In European Regions (JASPERS)
 5. Robert      Otok – Association of Schools of Public Health in the European Region      (ASPHER)
 6. Andrzej      Zakrzewski – Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki      NFZ w Olsztynie

13:45-14:45    Lunch

 

14:45-16:45    Sesja plenarna

PROWADZENIE: Prof. Ryszard Walkowiak, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

1.      

Innowacyjne   zamówienia publiczne – jak dostawać więcej wydając mniej

Marcin Kautsch, Instytut Zdrowia   Publicznego UJ CM, Projekt EcoQUIP

2.      

Grupowe zakupy –   lekarstwo na kryzys?

Janusz Atłachowicz, Supra Holding

3.      

Finansowanie   inwestycji w ramach konkursów na projekty outsourcingowe

Dariusz Zowczak, Diagnostyka, Sp. z o.o.

4.        

Dostępność   usług medycznych a wykorzystanie zasobów ochrony zdrowia. Punkt widzenia   świadczeniodawcy.

Teresa Dryl-Rydzyńska, Fresenius Medical Care

5.        

Restrukturyzacja   podmiotowa na przykładzie szpitala powiatowego – case research

Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański

6.        

Nowoczesna technologia w służbie zdrowia -   rozwiązania informatyczne w Centrum Medycznym Mavit

Marek   Krotiuk, Quality Business Software.

7.      

Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności za przychody i koszty szpitala z   wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania – Qmetriq

Piotr Szynkiewicz, Prometriq

 

16:45-17:15    Przerwa kawowa

17:15-18:15    Dyskusja panelowa II: „Gdzie są pieniądze? Organizacja”

PROWADZENIE: Roman Lewandowski, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

 1. Maciej Piorunek, Supra Holding
 2. Teresa Dryl-Rydzyńska, Fresenius Medical Care
 3. Marcin Kautsch, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Projekt EcoQUIP
 4. Wojciech Kaszyńsk, Polska Federacja Szpitali
 5. Agnieszka Kiczyńska, Promedica24 Recruitment
 6. Witold Ponikło, Stowarzyszenie  Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia
 7. Piotr Szynkiewicz, Prometriq
 8. Dariusz Zowczak,  Diagnostyka, Sp. z o.o.

19:30              Uroczysta kolacja

 

 

 17.05.2013

Dzień plenarny II

 

9:30-11:00      Sesja plenarna

PROWADZENIE: Roman Lewandowski, Wojewódzki Szpital rehabilitacyjny Dla Dzieci w Ameryce

1

Kadra medyczna – jak   ją zdobyć i utrzymać? Rozwiązania personalne w placówkach medycznych

Agnieszka Kiczyńska,   Promedica24   Recruitment

2

Kim są dyrektorzy  szpitali w Polsce?

Sylwia Sobieralska, Instytut Zdrowia   Publicznego UJ CM

3

Rola specjalisty   zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia - możliwe rozwiązania w Polsce   w świetle planowanych zmian systemowych

Lukasz Balwicki - Gdański Uniwersytet Medyczny, Polskie   Towarzystwo Programów Zdrowotnych

4

Plany ubezpieczeniowe zarządzane przez pacjenta

Agnieszka Bem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

5

Wycena usług szpitalnych na szczeblu centralnym w wybranych krajach europejskich krajach europejskich

Magdalena   Kludacz, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych   w Płocku, Politechnika Warszawska

6

Kontrola  menadżerska vs. Kontrola profesjonalna w jednostkach ochrony zdrowia

Roman Lewandowski,   Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

 

11:00-11:30    Przerwa kawowa

 

11:30-13:00    Praktyczne podejście do zarządzania: sesja warsztatowo-seminaryjna

PROWADZENIE: Piotr Szynkiewicz, Prometriq

 1. Planowanie i budżetowanie, analizy i raporty – nowoczesne zarządzanie finansami szpitala zgodnie z wytycznymi MZ

 2. Zarządzanie ryzykiem a poprawa wyników finansowych dzięki zgodności z wytycznymi akredytacji i certyfikacji

13:00-13:10    Zakończenie konferencji

 
13:10              Lunch