Program

 


PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

5th International Scientific Conference

 

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA STRUKTURALNE I MENEDŻERSKIE W OCHRONIE ZDROWIA

Zarządzanie w czasach kryzysu

 

CONTEMPORARY STRUCTURAL AND MANAGERIAL CHALLENGES IN HEALTH CARE

Managing in Times of Crisis

 

OSTRÓDA, 30.05-1.06.2012

 

 

30.05.2012

 

(All sessions in Polish)

 

Warsztaty

 

Menedżer czy przywódca? Jak być liderem w ochronie zdrowia?

Trening umiejętności przywódczych

 

Manager or leader? How to be a leader in health care? Training in leadership skills

 

Wprowadzenie

Ochrona zdrowia to szczególny obszar usług, którego kluczowym elementem jest kapitał ludzki. Jednak sukces szpitala czy przychodni to nie tylko techniczna wiedza menedżera, czy też umiejętności profesjonalne pracowników medycznych. W czasach:

-          zmieniającego się otoczenia sektora medycznego,

-          zaskakujących decyzji publicznego płatnika oraz

-          chaosu polityki zdrowotnej,

znaczenia nabierają umiejętności przywódcze w ochronie zdrowia. Kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia nie można skutecznie zarządzać, jeśli nie przekona się pracowników do śmiałych wizji i nie zainspiruje do codziennego podążania we wspólnie obranym kierunku.

Biorąc udział w szkoleniu rozwiniecie Państwo w sposób praktyczny wybrane umiejętności związane z rolą przywódcy. Znając specyfikę sektora ochrony zdrowia, proponujemy skupienie zwłaszcza na: obszarze współpracy pomiędzy zespołami oraz skuteczności podejmowania decyzji oraz rozwój jednej z kluczowych umiejętności skutecznego lidera – komunikacji coachingowej. Wierzymy, że udział w warsztatach będzie doskonałą możliwością wspólnego nauczenia się nowych umiejętności. Wierzymy, że przekonają się Państwo, że można i warto być nie tylko menedżerem, lecz i przywódcą kierowanej przez siebie jednostki.

 

Sesja I

·         Zarządzanie w instytucjach ochrony zdrowia – czy liczą się tylko finanse?

·         Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji – rola przywódcy.
          Podejmowanie decyzji wg modelu normatywnego Vrooma-Yettona.

·         Komunikacja metodami coachingowymi.

·         Jednostka ochrony zdrowia jako sieć – współdziałanie zespołów a rola lidera.

 

 Sesja II

·         Przywództwo adaptacyjne, transakcyjne czy transformacyjne – jak teorię przekuć w sukces organizacji.

·         Cechy skutecznego lidera.

·         Naturalny lider. Moje mocne i słabe strony – w jakim kierunku podążam?

 

Podsumowanie


Prowadzący:

dr Marcin Kautsch – zajmuje się zarządzaniem strategicznym, procesami przekształceń, restrukturyzacji i oceną zakładów opieki zdrowotnej, rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej oraz badaniami w zakresie zarządzania opieką zdrowotną.

Konsultant i trener w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia, brał udział w programach międzynarodowych finansowanych przez Bank Światowy, PHARE, TEMPUS, Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, Leonardo da Vinci, Komisję Europejską oraz programach krajowych o charakterze szkoleniowym i doradczym.

Autor i współautor programów badawczych, publikacji w prasie naukowej i popularnej, książek, a także ekspertyz na temat zarządzania w ochronie zdrowia.

dr Rafał Staszewski – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, studiów podyplomowych Public Relations w praktyce w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Adiunkt w Pracowni Farmakoekonomiki Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu. Pracę akademicką łączy z codzienna praktyką zarządczą w szpitalu klinicznym. Trener zarządzania. Doświadczenie trenerskie zdobywał m.in. jako uczestnik szkoły trenerów biznesu GT Mentor.

Jego zainteresowania naukowe związane są z public relations, formami komunikacji z pacjentami, ekonomiką i zarządzaniem w ochronie zdrowia oraz badaniami klinicznymi. Nauczyciel akademicki. Autor publikacji z zakresu zdrowia publicznego, organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej. Współuczestniczył w realizacji projektów konsultingowych w sektorze opieki zdrowotnej.

 


31.05.2012Dzień plenarny I / Plenary sessions Day I

 

 

Sesja plenarna / Plenary session

PROWADZENIE / CHAIR: Jonathan Erskine, Executive Director, EuHPN

 

1

Introduction: why health property matters, and what it can do for your health

Wstęp: Jakie znaczenie ma własność w ochronie zdrowia i jak może wpłynąć na zdrowie populacji

Jonathan Erskine, Executive Director, European Health Property Network; Researcher, Centre for Public Policy & Health, Durham University, UK.

2

Reconfiguring a regional health infrastructure during the challenge of a global financial crisis

Reorganizacja regionalnej infrastruktury zdrowia a wyzwania czasów światowego kryzysu finansowego

John Cole, Chair of the EuHPN; Under-secretary at the Department of Health, Social Security and Public Safety, Northern Ireland

3

An innovative approach to create efficient health care assets in the light of future population demands

Innowacyjne podejście do tworzenia aktywów sprawdzających się w ochrony zdrowia wobec przyszłego zapotrzebowania na usługi

Fred Bisschop, Dutch Centre for Health Care Assets (DuCHA), TNO, Netherlands

4

Design facilities for efficient workflow: the German “market-driven” view

Projektowanie wydajnego systemu pracy: niemiecki „rynkowy” punt widzenia

Stefan Wunderlich, Senior Engineer, European Investment Bank, Luxembourg, Adam Kozierkiewicz, R&D Specialist, European Investment Bank, Poland

5

Case study: Hanover Hospitals

Studium przypadku: Szpitale w Hanowerze

Joachim Mertes, Klinikum Region Hannover GmbH

 

 

Dyskusja panelowa I: „Zarządzanie infrastrukturą szpitali” / Panel discussion I: ”Facility management of hospitals”

PROWADZENIE / CHAIR: Jonathan Erskine, Executive Director, European Health Property Network; Researcher, Centre for Public Policy & Health, Durham University, UK.

 1. Fred Bisschop, Dutch Centre for Health Care Assets (DuCHA), TNO, Netherlands
 2. John Cole, EuHPN; Department of Health, Social Security and Public Safety, Northern Ireland
 3. Marcin Kautsch, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM
 4. Adam Kozierkiewicz, European Investment Bank
 5. Witold Ponikło, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
 6. Andrzej Zakrzewski, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ


Sesja plenarna / Plenary session

PROWADZENIE / CHAIR: Roman Lewandowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, CEO Voivodship Rehabilitation Hospital for Children in Ameryka

 

1.      

The current changes to the health system in France, and how hospital managers have responded

Zmiany w obecnym systemie opieki zdrowotnej we Francji oraz reakcje zarządzających szpitalami

Bertrand Bailleul (CEO, Hospital St Jean des Gresillons, Paris; President of the Forum European, France)

2.      

Foreign role models and experience in healthcare management

Zagraniczne wzorce i doświadczenia w zarządzaniu w ochronie zdrowia

Teresa Dryl-Rydzyńska, Fresenius Medical Care Polska S.A.

3.      

Changes in debt levels of healthcare institutions

Zmiany zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej

Marcin Kautsch, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

4.      

Electronic medical documentation in IT systems for healthcare

Elektroniczna dokumentacja medyczna w systemach informatycznych dla służby zdrowia

Piotr Pawłowski, Quality Business Software

5.      

Hospital as an efficient business. How to use analytical IT tools to achieve business efficiency

Szpital efektywnym przedsiębiorstwem – jak wykorzystać informatyczne narzędzia analityczne, aby to osiągnąć?

Wojciech Wikiera, BMM Sp. z o.o.

6.      

Benchmarking as a source of management information

Benchmarking jako źródło informacji zarządczej

Marek Wesołowski, SGA Sp. z o. o.

 

 16:30 -17:00    Przerwa kawowa / Coffee break

 

17:00-18:30    Dyskusja panelowa II: „Inwestowanie w efektywność szansą na ograniczenie kosztów funkcjonowania zakładów” / Panel discussion II “Investing in effectiveness – a chance to reduce costs of health care units”

PROWADZENIE / CHAIR: Roman Lewandowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, CEO Voivodship Rehabilitation Hospital for Children in Ameryka

 1. Bertrand Bailleul, Hospital St Jean des Gresillons, Paris; Forum European
 2. Jarosław Fedorowski, Polska Federacja Szpitali, Europejska Federacja Szpitali
 3. Marcin Kautsch, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM
 4. Teresa Rydzyńska, Fressenius Medical Care Polska S.A.
 5. Bogdan Michałek , BMM Sp. z o. o.
 6. Marek Wesołowski, SGA Sp. z o. o.
 7. Stefan Wunderlich, European Investment Bank


 

 

1.06.2012

(All sessions in Polish)

Dzień plenarny II


Sesja plenarna

PROWADZENIE: Marcin Kautsch, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

 

1.      

Funkcjonowanie i znaczenie rad społecznych w zarządzaniu publicznymi szpitalami

Operation and significance of civic councils in managing public health care units

Rafał Staszewski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

2.      

Jakość obsługi pacjenta a konkurencyjność gabinetu stomatologicznego

Patient service quality vs. competitive edge of a dentist surgery

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

3.      

Zarządzanie jakością w polskich szpitalach – wpływ systemów zarządzania jakością na funkcjonowanie szpitala

Managing quality in Polish hospitals

Kamila Skrzypczyńska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4.      

Stosowanie zasad marketingowych przy obsłudze pacjentów w trakcie świadczenia usług zdrowotnych

Following marketing principles in patient care during the provision of healthcare services

Agata Krukowska-Miler, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

5.      

Kształtowanie zachowań menedżerskich przez podmiot leczniczy

Shaping managerial behaviours by healthcare centres

Maria Danuta Głowacka, Katedra Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

 Sesja plenarna

PROWADZENIE: Roman Lewandowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

 

1.      

Nowoczesne metody zarządzania sprawdzone w innych branżach a specyfika sektora służby zdrowia

Modern methods of management proven in other sectors vs. characteristics of the healthcare sector

Piotr Szynkiewicz, Prometiq Akademia Zarządzania        

2.      

Sytuacja ekonomiczna stacji dializ w Polsce

Efficiency of operation of dialysing centres in Poland

Adam Handzelewicz, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3.      

Obiekt kalkulacyjny w rachunku kosztów szpitali – proponowane kierunki zmian

Calculation objects in cost balances of hospitals: proposed directions of changes

Małgorzata Cygańska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Rachunkowości

4.      

Przyczynek do strategii zarządzania niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej

Contribution to the strategy of managing non-public healthcare units

Ryszard Jankowiak, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska

5.      

Zarządzanie w ochronie zdrowia na przykładzie kas chorych w Republice Federalnej Niemiec

Management in healthcare; case study of healthcare funds in Germany

Grzegorz Chałupczak, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

 

Zakończenie konferencji