Rada programowa

Dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr Marcin Kautsch

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,

Dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski, prof. UWM
Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny Dla Dzieci w Ameryce
Prof. dr hab. Barbara Kożuch – Przewodnicząca

Wicedyrektor Instytutu Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Aleksandras Krisciunas MD, PhD

Uniwersytet Medyczny w Kownie, Litwa

Dr Roman Andrzej Lewandowski
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego Dla Dzieci w Ameryce
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko   Mazurski

Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Prof. Žilvinas Padaiga MD, PhD
Dziekan Centrum Studiów i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Medyczny w Kownie, Litwa
dr hab. Iga Rudawska, prof. US

Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

Kierownik Katedry Podstawowych Problemów Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

Lek. med. Jolanta Szulc Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Dr hab. Ryszard Walkowiak Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Dr n. med. Ryszard Wasiński Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Lek. med. Andrzej Zakrzewski Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ