Rada programowa 2008

 

 

Rada Programowa

 

Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

Przewodniczący

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Maksymowicz

 

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski

 

Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji

i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

Prof. UWM dr hab. Szczepan Figiel

 

Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr hab. med. Mieczysław Pasowicz

 

Dyrektor Krakowskiego

Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska

 

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu,

Akademia Medyczna w Gdańsku

Andrzej Zakrzewski

 

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego

Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Elżbieta Gelert

 

Prezes Związku Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur,

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Dr n. med. Ireneusz M. Kowalski

 

Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych ,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Ordynator Oddziału

Rehabilitacyjnego, Wojewódzkiego Szpitala

Rehabilitacyjnego Dla Dzieci w Ameryce