Archiwum

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

 

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA STRUKTURALNE

I MENEDŻERSKIE W OCHRONIE ZDROWIA


 

  • konferencja o naukowym i praktycznym charakterze, tworząca warunki sprzyjające wymianie poglądów naukowców i doświadczeń praktyków z Polski i Europy
  • wymiana opinii, która umożliwia lepsze dostosowanie się kadry zarządzającej zakładami opieki zdrowotnej do wymogów, jakie przed nimi stawia ciągła transformacja systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, a środowisku naukowemu pozwala na identyfikację nowych obszarów badań
  • przegląd najnowszych trendów w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia oraz kierunków rozwoju systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.

 

 

Zapraszamy do archiwum, gdzie znajdą Państwo informacje na temat poprzednich edycji konferencji: 
 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia  filmu relacjonującego III Międzynarodową Konferencję Naukową