DZIAŁ FIZJOTERAPII

 

Ważne telefony:

Kierownik Działu: 89 519 48 38

Koordynatorzy zespołu fizjoterapeutów: 89 519 48 58/98

Kadra:

Kierownik Działu Fizjoterapii magister Mirosława Gracz

Kierownik Działu Fizjoterapii
mgr Mirosława Gracz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynatorzy zespołu fizjoterapeutów:

mgr Marta Grzywińska

mgr Iwona Sprzączak


 

 

 

pesonel dzialu fizjoterapii

Personel  Działu Fizjoterapii

 

Opis Działu:

Dział Fizjoterapii to dział ściśle współpracujący ze wszystkimi oddziałami Szpitala. To wyposażony w specjalistyczny sprzęt, zespół zaangażowanych w swoją pracę fizjoterapeutów, dzięki którym nasi mali pacjenci możliwie szybko wracają do zdrowia.

 

Liczba fizjoterapeutów i ich kwalifikacje, pozwala na zastosowanie najwłaściwszej dla danego pacjenta terapii, w tym zastosowanie między innymi:

 • metod neurofizjologicznych -  PNF, NDT bobath, NDT dla dorosłych, Vojty,  terapia ustno -twarzowa
 • metod manualnych -  metoda Mc Kenzie, Rakowskiego, Niemiecka, Kolterborna, Mulligana, neuromobilizacja
 • metoda w leczeniu skolioz - PNF w skoliozach, FITS
 • metod terapii pedagogicznej - metoda Veroniki Sheurborn, SI


W naszym szpitalu jesteśmy przygotowani do prowadzenia ćwiczeń i oddziaływań terapeutycznych w bardzo szerokim zakresie w ramach poddziałów:

 

 

KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA

Ćwiczenia odbywają się w salkach przystosowanych do różnych indywidualnych metod.Salki te są wyposażone w sprzęt specjalistyczny do ćwiczeń odpowiednich dla każdej z metod. Posiadamy osobne gabinety:

 • do ćwiczeń metodą Vojty,
 • do ćwiczeń metodą NDT,
 • do ćwiczeń metodą SI,
 • do cwiczeń metodą PNF, FITS
 • do ćwiczeń w odciążeniu i odciążeniu z oporem (UGUL - e),
 • do ćwiczeń ogólnokondycyjnych i siłowych (wyposażone w nowoczesne steppery, rotory, ergometry, wiosła do ćwiczeń oporowych, bieżnię elektryczną - urządzenia te są wyposażone w sterowniki elektroniczne, posiadają wbudowane, ciekawe programy treningowe),
 • do ćwiczeń z biofeedback'iem,
 • do nauki chodu,
 • salę wyposażoną w specjalne aparaty do ruchu ciągłego, biernego (pasywnego) tzw. szyny CPM ( są to nowoczesne szyny dla stawów : biodrowego, kolanowego, skokowego, ramiennego),
 • do ćwiczeń pionizacyjnych - wyposażony w stół do pionizacji , parapodia statyczne i dynamiczne oraz w zautomatyzowany trenażer chodu przeznaczony do rehabilitacji kończyn dolnych pacjentów z dysfunkcjami chodu.
 

KINEZYTERAPIIA ZESPOŁOWA

Posiadamy trzy sale do ćwiczeń zespołowych. Prowadzimy zespoły w schorzeniach kręgosłupa, w patologii narządu ruchu, w mózgowym porażeniu ruchowym - metodą Veroniki Sherborn. Sale te są wyposażone w nowoczesny, barwny sprzęt.

 Prowadzimy ćwiczenia ogólnokondycyjne w terenie, wykorzystując sprzęt znajdujący się w parkach kinezyterapeutycznych, położonych wokół szpitala.
 
 

FIZYKOTERAPIA

Posiadamy specjalistyczne urządzenia do fizykoterapii w tym do terapii:

 • prądami diadynamicznymi,
 • prądami Treabert'a,
 • prądami impulsowymi,
 • prądami Kotz'a,
 • prądami Tens'a,
 • prądami średniej częstotliwości dwubiegunowo mudulowanymi (IONO),
 • prądami niskiej częstotliwości do stymulacji mięśni.

 

Posiadamy aparaty:

 • do elektrodiagnostyki krzywej "it" w tym czasu trwania impulsu, zakresu czasu trwania przerwy, wyznaczania parametrów chronaksji, reobazy i współczynnika akomodacji
 • do stosowania pól magnetycznych wysokiej częstotliwości typu diatermia "PERFORMA"
 • do stosowania terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości (magnetoterapia) - MGNETRONI
 • do laseroterapii - stacjonarne i przenośne z sondami czerwonymi oraz podczerwonymi, do penetracji tkanki powierzchownej i głębokiej
 • do światłoterapii (światło spolaryzowane)
 • do terapii ultradźwiękami z różnymi głowicami
 • do galwanizacji i jonoforezy
 • do stymulacji mięśni osłabionych i odnerwionych elektrodami powierzchniowymi i punktowymi
 • do krioterapii w zakresie zimna niskiego - pary ciekłego azotu do - 162°C.

 

HYDROTERAPIA

Dysponuje różnorodnym sprzętem w postaci wanien do ćwiczeń (Tank Hubbarda), wanien do masażu wirowego i podwodnego dla całego ciała , kończyn górnych i dolnych. Hydroterapia wyposażona jest w nowoczesne podnośniki elektryczno hydrauliczne. Dysponujemy także nowoczesnym, przeszklonym basenem o zmiennym poziomie wody, służącym do nauki chodu i ćwiczeń w odciążeniu. W basenie prowadzimy naukę chodu dla dzieci z porażeniem mózgowym, po urazach mózgowo czaszkowych, w różnego rodzaju schorzeniach narządu ruchu.

 

MASAŻ LECZNICZY

Dla celów masażu leczniczego przeznaczony jest specjlny gabinet.
Masaż prowadzony jest według najnowszych metod .

Stosuje się techniki masażu:
- klasycznego,
- segmentarnego,
- izometrycznego,

- drenażu limfatycznego,
- punktowego,
- metodą Schantala.

 Wykonujemy też miorelaksacyjny masaż twarzy, który jest uzupełnieniem terapii ustno-twarzowej.