Administracja

Krystyna Klucewicz  Sekretariat Dyrektora   

Sekretariat Dyrektora

Krystyna Klucewicz

tel. 89 519 48 11

 


Kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego : magister Grzegorz Tomaszewski

  

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik: mgr Grzegorz Tomaszewski

tel. 89 519 48 35

 

 

 Zastępca Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego: magister  Magdalena Rzepczyńska

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Z-ca Kierownika: mgr Magdalena Rzepczyńska 

tel. 89 519 48 26

 

pełniąca obowiązki Głównej Księgowej: magister Anna Kędziora - Dział Księgowości

   

 Dział Księgowości

 p.o. Główna Księgowa: mgr Anna Kędziora    

 tel. 89 519 48 19

 

 

Zastępca Głównego Księgowego: Aniela Berek - dział księgowości

  

Dział Księgowości

Z-ca Głównego Księgowego: Aniela Berek

tel. 89 519 48 91

 

 

Kierownik Działu Kadr magister Marta Książek

  

Kierownik Działu Kadr 

mgr Marta Książek

tel. 89 519 48 67

 

 

 Kierownik Działu Analiz Medycznych i Zarządzania Informacją : magister Anna Radomska-Wilczewska

  

Dział Analiz Medycznych
i Zarządzania Informacją

Kierownik: mgr Anna Radomska-Wilczewska

tel. 89 519 48 51

 

 

zastępca Kierownika Działu Analiz Medycznych i Zarządzania Informacją: magister  Kinga Augustin-Gutkowska

  

Dział Analiz Medycznych
i Zarządzania Informacją

Z-ca Kierownika: mgr Kinga Augustin-Gutkowska

tel. 89 519 48 34

 


Przełożona Pielęgniarek  magister pielęgniarstwa Ewa Zenc

  

Przełożona Pielęgniarek

mgr piel. Ewa Zenc

tel. 89 519 48 36

 


Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej: magister Irena Pisarewicz

  

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik: mgr Irena Pisarewicz

tel. 89 519 48 33

 

 

Kierownik Sekcji Żywienia: magister Oliwia Szostek   

 

 

 

Sekcja Żywienia

Kierownik: mgr Oliwia Szostek

tel. 89 519 48 31