Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce poszukuje do pracy dwóch osób na stanowisko
Fizjoterapeuty
Miejsce pracy: Ameryka/k. Olsztynka

Wymagania :
- komunikatywność,
- systematyczność, dokładność, dobra organizacja pracy.

Oferujemy:
• Praca na podstawie kontraktu lub umowy zlecenia,
• możliwość pogłębienia wiedzy fachowej i rozwoju zawodowego,

 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny: Mirosława Gracz tel. (089) 519 48 38
Marta Książek tel. (089) 519 48 67

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej „RODO”, informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21
11-015 Olsztynek

2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu jest Magdalena Ponichtera - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.
4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
12. Brak zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.

 

Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ............................. na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, nie dłużej jednak niż 4 miesięcy od dnia ich otrzymania przez administratora.

 Data publikacji: 30.06.2022r.


 

 

Szanowni Państwo!

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, województwo warmińsko-mazurskie posiada wolne miejsce specjalizacyjne w dziedzinie alergologii, w związku z powyższym poszukujemy lekarza zainteresowanego uzyskaniem specjalizacji w tej dziedzinie.

Szpital oferuje:

  • możliwość uzyskania specjalizacji w dziedzinie alergologii,
  • zatrudnienie na umowę o pracę lub cywilnoprawną.

Wymagania:

  • posiadanie jednej z następujących specjalizacji II stopnia: choroby płuc, dermatologia i wenerologia, otolaryngologia, otolaryngologia dziecięca, pediatria lub;
  • posiadanie tytułu specjalisty w jednej z następujących specjalności: dermatologia i wenerologia, otorynolaryngologia, pediatria.

Kontakt:

Roman Lewandowski, tel. 89 519 48 11, 21, kom. 502 675 375

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, 11-015 Olsztynek

Data publikacji: 11.08.2021r.

 


 

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

 

zatrudni Lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej

 

lub lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej

 

w pełnym wymiarze czasu pracy.


Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa kontraktowa.

 

Kontakt telefoniczny (089) 519 48 59/27

 

Oferty  prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Ameryka 21,  11-015 Olsztynek 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Data publikacji: 17.10.2018

 


 

 

 

Poszukujemy  osób bezrobotnych, chętnych do odbywania

 praktyk studenckich lub stażu zorganizowanego przez Powiatowy Urząd pracy w celu przyuczenia do zawodu na stanowisku
FIZJOTERAPEUTY/TECHNIKA FIZJOTERAPII.

 

Jednym ze sposobów zapoznania się z naszym Szpitalem jest odbycie praktyki/stażu.

 

Praktykantka / praktykant mają możliwość uczestniczenia w codziennej pracy Szpitala, brania udziału w różnorodnych szkoleniach oraz nabywania fachowych umiejętności
od wykwalifikowanego personelu.

 

WYMAGANIA: ukończenie Studiów Wyższych w kierunku fizjoterapii lub Szkoły Policealnej w zawodzie Technika Fizjoterapii.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 089 519 48 67

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

 (KADRY)

 

Data publikacji: 29.09.2021

 

 


 

 

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
dysponuje wolnymi miejscami specjalizacyjnymi

dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej.

 

Rezydentom zatrudnionym w naszej placówce oferujemy:

- ciekawą pracę w zgranym zespole,

- możliwość uzyskania dodatkowej premii,

- możliwość odbywania pełnopłatnych dyżurów,

- swobodną realizację programu specjalizacyjnego,

- refundację kosztów wyjazdów na obowiązkowe kursy specjalizacyjne,

- osobom wyróżniającym się zaangażowaniem i sumiennością
w powierzonych obowiązkach zatrudnienie po zakończeniu specjalizacji,

 

Więcej informacji pod numerem tel. 089 519 48 59

Data publikacji: 02.01.2014

 


Uwagi:
 

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 8 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”
Przypominamy natomiast i z całą mocą podkreślamy, w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o pracę, że żaden pracodawca, na żadnym etapie rekrutacji nie wymaga żadnych opłat oraz ksero dowodu osobistego.