Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci
w Ameryce

Ogłasza
KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej

Oddziału Pobytu Dziennego i Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami

Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego

w Wojewódzkim Szpitalu rehabilitacyjnym dla Dzieci
w Ameryce

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinny posiadać kwalifikacje

określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2011 r. (Dz. U. Nr. 151 poz. 896)

oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 06.02.2012 r.

(Dz. U. Nr. 12 poz. 182), z późniejszymi zmianami.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 17.09.2019 roku w zamkniętej kopercie
z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy z dopiskiem

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ……..” i przesłać na adres :

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Ameryka 21

11-015 Olsztynek

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie 04.10.2019 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Wincentego Pstrowskiego 14K.

Osobna zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

 

Data publikacji: 27.08.2019

 


 

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

 

zatrudni Lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej

 

lub lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej

 

w pełnym wymiarze czasu pracy.


Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa kontraktowa.

 

Kontakt telefoniczny (089) 519 48 59/27

 

Oferty  prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Ameryka 21,  11-015 Olsztynek 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Data publikacji: 17.10.2018

 


 

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce k/Olsztynka

zatrudni
Kelnerkę w stołówce

Wymagania:

- aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne

 

(Oferujemy: Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, elastyczny czas pracy)
Osoba do kontaktu: Marta Książek, tel. (089) 519 48 67

 

Oferty  prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Ameryka 21,  11-015 Olsztynek,

lub

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji: 17.10.2018

 

 

 


 

 

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce poszukuje osoby na stanowisko pracy

pracownika gospodarczego.

 

 

Wymagania na stanowisku pracy:

 • Zdolność do pracy w grupie,
 • Systematyczność, dokładność, dobra organizacja pracy.
 • Utrzymanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach zakładu i wokół budynku.
 • odśnieżanie oraz dbanie o właściwy stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingów.
 • wykonywanie nieskomplikowanych napraw niewymagających kwalifikowanych umiejętności oraz utrzymanie podstawowego sprzętu gospodarczego w należytym stanie technicznym.
 • Koszenie, grabienie, zbieranie skoszonej trawy.
 • Wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności związanych z bezpiecznym
  i skutecznym zabezpieczeniem obiektu w zakresie BHP i ppoż.
 • Zabezpieczenie mienia na obiekcie przed kradzieżą i dewastacją itp.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności.
 • Praca na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Możliwość pogłębienia wiedzy fachowej i rozwoju zawodowego,
 • Wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej

Zakres prac:

Oferujemy:

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 09.11.2018 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21, 11-015 Olsztynek - KADRY

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)”.

 

Data publikacji: 17.10.2018

 


 

 

Praca dla fizjoterapeuty

 

Jesteś fizjoterapeutą z dyplomem licencjata lub magistra? Szukasz pracy dodatkowej, w której mógłbyś wykorzystać swój potencjał? Dołącz do naszego zespołu!

 

Poszukujemy FIZJOTERAPEUTÓW z Olsztyna i okolic zainteresowanych pracą dodatkową w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Mirosławą Gracz - tel. 89 519 48 38 lub 89 519 48 58  (w godzinach 7:00 – 14:00 )

 

Data publikacji: 10.10.2017

 


 

 

 

Poszukujemy  osób bezrobotnych, chętnych do odbywania

 praktyk studenckich lub stażu zorganizowanego przez Powiatowy Urząd pracy w celu przyuczenia do zawodu na stanowisku
FIZJOTERAPEUTY/TECHNIKA FIZJOTERAPII.

 

Jednym ze sposobów zapoznania się z naszym Szpitalem jest odbycie praktyki/stażu.

 

Praktykantka / praktykant mają możliwość uczestniczenia w codziennej pracy Szpitala, brania udziału w różnorodnych szkoleniach oraz nabywania fachowych umiejętności
od wykwalifikowanego personelu.

 

WYMAGANIA: ukończenie Studiów Wyższych w kierunku fizjoterapii lub Szkoły Policealnej w zawodzie Technika Fizjoterapii.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 089 519 48 67

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

 (KADRY)

 

Data publikacji: 12.02.2016

 

 


 

 

 

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
dysponuje wolnymi miejscami specjalizacyjnymi

dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej.

 

Rezydentom zatrudnionym w naszej placówce oferujemy:

- ciekawą pracę w zgranym zespole,

- możliwość uzyskania dodatkowej premii,

- możliwość odbywania pełnopłatnych dyżurów,

- swobodną realizację programu specjalizacyjnego,

- refundację kosztów wyjazdów na obowiązkowe kursy specjalizacyjne,

- osobom wyróżniającym się zaangażowaniem i sumiennością
w powierzonych obowiązkach zatrudnienie po zakończeniu specjalizacji,

 

Więcej informacji pod numerem tel. 089 519 48 59

Data publikacji: 02.01.2014

 


Uwagi:
 

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 8 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”
Przypominamy natomiast i z całą mocą podkreślamy, w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o pracę, że żaden pracodawca, na żadnym etapie rekrutacji nie wymaga żadnych opłat oraz ksero dowodu osobistego.