Anafilaksja - wstrząs anafilaktyczny

Wykład lek.med. Magdaleny Zakrzewskiej
podczas konferencji naukowej pt: Profilaktyka chorób układu oddechowego.