Zarządzanie w czasach kryzysu
30 maja - 1 czerwca 2012,  Ostróda