Regulamin odwiedzających

 Drukuj 
 

 

  • zapoznać się z niniejszym regulaminem,
  • pozostawić w szatni wierzchnie okrycie,
  • oczyścić dokładnie obuwie,
  • zachować się w czasie pobytu w Szpitalu kulturalnie,
  • podporządkować się wszelkim zaleceniom personelu szpitalnego.

 

 

 

*****

Aby uniknąć zaburzeń żołądkowo - jelitowych i umożliwić dzieciom spożywanie ciepłych posiłków, podawanych regularnie w szpitalu, bardzo prosimy o nie przywożenie dzieciom: