Regulamin odwiedzających

 
 • Wolno odwiedzać chorych przebywających w oddziałach w dowolnym dniu w godz. 8.00 - 20.00 po zgłoszeniu faktu odwiedzin lekarzowi lub pielęgniarce.

 • Ograniczenie odwiedzin może nastąpić ze względów epidemiologicznych na podstawie pisemnej decyzji Dyrektora Szpitala.

 • Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

 • Nie wolno odwiedzać chorych przez osoby chore lub będące w stanie nietrzeźwym.

    
 • Osoba odwiedzająca pacjenta w szpitalu jest zobowiązana:

 • zapoznać się z niniejszym regulaminem,
 • pozostawić w szatni wierzchnie okrycie,
 • oczyścić dokładnie obuwie,
 • zachować się w czasie pobytu w Szpitalu kulturalnie,
 • podporządkować się wszelkim zaleceniom personelu szpitalnego.
 • Osobom odwiedzającym pacjentów w Szpitalu zabrania się:

 • dostarczania pacjentom artykułów spożywczych, rzeczy i sprzętu, które zostały zabronione przez lekarza,
 • prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjenta w stan niepokoju, a także zakłócać spokój innych pacjentów,
 • palenia tytoniu na terenie Szpitala.
 • Osoby upoważnione do dostępu do informacji o stanie zdrowia chorego  mogą zwracać się o w/w informację  do lekarza leczącego lub dyżurnego.

 • Wszelkie życzenia i uwagi osoby odwiedzającej pacjenta mogą być wpisane do "książki życzeń i zaleceń", która znajduje się u lekarza dyżurnego.

*****

Aby uniknąć zaburzeń żołądkowo - jelitowych i umożliwić dzieciom spożywanie ciepłych posiłków, podawanych regularnie w szpitalu, bardzo prosimy o nie przywożenie dzieciom:

 • napojów gazowanych, napojów w plastikowych opakowaniach, napojów z owoców cytrusowych,

 • truskawek, poziomek, winogron,

 • zupek chińskich, ketchupu, kiełbasy,

 • chipsów, słonych paluszków,

 • czekolady, ciast z kremem, galaretek,

 • pokarmów szybko psujących się, potraw typu obiadowego, kanapek,

 • pokarmów będących silnymi alergenami.