Przygotowanie dziecka do  diagnostyki alergologicznej - pobyt czterodniowy lub dłuższy.

1. Na wizytę dziecko przyjeżdża z rodzicem lub prawnym opiekunem.
2. Prosimy o przybycie w godz. 8.00 – 9.00
3. Dziecko powinno być wyposażone w odpowiednie do pory roku ubrania, kapcie, ręczniki, piżamy, przybory toaletowe.
4. Prosimy przywieźć posiadaną dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań itp.) oraz stosowane wcześniej leki.
5. Prosimy przywieźć próbkę moczu i kału do badania laboratoryjnego. Próbki należy umieścić w oddzielnych pojemniczkach podpisanych imieniem i nazwiskiem.
6. Dziecko nie może być w trakcie przyjmowania antybiotyków, leków przeciwgorączkowych, przeciwgrypowych.
7. W dniu przyjazdu dziecko nie powinno być na czczo.
8. W dniu przyjazdu prosimy nie podawać leków przeciw chorobie lokomocyjnej.
9. W przeddzień przyjazdu i w dniu przyjazdu prosimy nie stosować emolientów, maści, kremów oraz innych kosmetyków z dodatkiem środków natłuszczajacych.
10. W czasie hospitalizacji będą wykonywane punktowe testy skórne (PTS), dlatego zalecamy odstawienie leków wpływających na wynik PTS – patrz Tabela 1
11. Nie należy odstawiać dziecku leków wziewnych: sterydów, leków rozkurczających oskrzela i preparatów złożonych z obu tych leków.
12. Nie należy intensywnie eksponować skóry dziecka na promieniowanie UV – wynik testów mniej miarodajny.
13. Opiekun pozostający z dzieckiem w Oddziale ma możliwość wykupienia dla siebie, na czas pobytu w Szpitalu, całodziennego wyżywienia. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w kasie szpitala.
14. W przypadku rezygnacji z terminu prosimy o powiadomienie telefoniczne, tel. 895194805, - 876

 

Tabela 1. Czas odstawienia leków przed wykonaniem PTS

LEK  CZAS ODSTAWIENIA PRZED TESTAMI WPŁYWA NA WYNIK TESTÓW
Leki p/histaminowe pierwszej i drugiej generacji 7-10 dni ⇓⇓⇓
Ketotifen >5dni ⇓⇓⇓
Kortykosteroidy miejscowe (w miejscu wykonania testów) 7 dni lub dłużej
Inhibitory w kalcyneuryny(w miejscu wykonania testów) 7 dni lub dłużej
Omalizumab 28 dni lub dłużej ⇓⇓
Trójpierścieniowe leki p/depresyjne
(po konsultacji z Lekarzem prowadzącym)
>10 dni ⇓⇓
Preparaty wapna 3dn

 

 * w razie wątpliwości do jakiej grupy należą leki przyjmowane przez dziecko proszę zapytać Lekarza Rodzinnego, Farmaceuty lub zapoznać się treścią ulotki dołączonej do opakowania. Na podstawie: Standardy w alergologii Wydanie III Stanowiska paneli eksperckich PTAPod redakcją: prof. J. Kruszewskiegoprof. M. Kowalskiegoprof. M. Kulus

Przygotowanie dziecka do diagnostyki alergologicznej – pobyt jednodniowy.

1. Na wizytę dziecko przyjeżdża z rodzicem lub prawnym opiekunem.
2. Prosimy o przybycie na wyznaczoną godzinę. Przewidywany czas pobytu na oddzialedo godz. 14.30
3. Dziecko przyjeżdza na czczo (może pić wodę).
4. Prosimy przywieźć posiadaną dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań itp.) oraz stosowane wcześniej leki.
5. Prosimy przywieźć próbkę moczu i kału do badania laboratoryjnego. Próbki należy umieścić w oddzielnych pojemniczkach podpisanych imieniem i nazwiskiem.
6. Dziecko nie może być w trakcie przyjmowania antybiotyków, leków przeciwgorączkowych, przeciwgrypowych.
7. W dniu przyjazdu prosimy nie podawać leków przeciw chorobie lokomocyjnej.
8. W przeddzień przyjazdu i w dniu przyjazdu prosimy nie stosować emolientów, maści, kremów oraz innych kosmetyków z dodatkiem środków natłuszczajacych.
9. W czasie hospitalizacji będą wykonywane punktowe testy skórne (PTS), dlatego zalecamy odstawienie leków wpływających na wynik PTS – patrz Tabela 1
10. Nie należy odstawiać dziecku leków wziewnych: sterydów, leków rozkurczających oskrzela i preparatów złożonych z obu tych leków.
11. Nie określono dolnej granicy wieku wykonywania testów skórnych u dzieci. PTS można wykonać w uzasadnionych przypadkach nawet przed ukończeniem 3 roku życia, przy uzyskaniudobrej współpracy ze strony dziecka/rodzica.
12. Nie należy intensywnie eksponować skóry dziecka na promieniowanie UV – wynik testów mniej miarodajny.
13. W przypadku rezygnacji z terminu prosimy o powiadomienie telefoniczne, tel. 895194805, - 876

 

Tabela 1. Czas odstawienia leków przed wykonaniem PTS

LEK  CZAS ODSTAWIENIA PRZED TESTAMI WPŁYWA NA WYNIK TESTÓW
Leki p/histaminowe pierwszej i drugiej generacji 7-10 dni ⇓⇓⇓
Ketotifen >5dni ⇓⇓⇓
Kortykosteroidy miejscowe (w miejscu wykonania testów) 7 dni lub dłużej
Inhibitory w kalcyneuryny(w miejscu wykonania testów) 7 dni lub dłużej
Omalizumab 28 dni lub dłużej ⇓⇓
Trójpierścieniowe leki p/depresyjne
(po konsultacji z Lekarzem prowadzącym)
>10 dni ⇓⇓
Preparaty wapna 3dn

 

 * w razie wątpliwości do jakiej grupy należą leki przyjmowane przez dziecko proszę zapytać Lekarza Rodzinnego, Farmaceuty lub zapoznać się treścią ulotki dołączonej do opakowania. Na podstawie: Standardy w alergologii Wydanie III Stanowiska paneli eksperckich PTAPod redakcją: prof. J. Kruszewskiegoprof. M. Kowalskiegoprof. M. Kulus