Prawa i obowiązki pacjenta

 
 
 
PRAWA PACJENTA

 1. Podstawowym prawem pacjenta jest zapewnienie przez Szpital najlepszej opieki medycznej.
 2. Pacjent ma prawo do dobroci, wyrozumiałości, cierpliwości, życzliwości i szacunku.
 3. Pacjent ma prawo do godności i intymności, które powinny być zawsze i przez wszystkich szanowane.
 4. Obowiązkiem Szpitala jest zapewnić dziecku prawo do zabawy, odpoczynku i nauki dostosowanej do jego wieku i stanu zdrowia.
 5. Pacjent ma prawo do takiej opieki, aby zostały zaspokojone jego potrzeby fizyczne, emocjonalne i rozwojowe.
 6. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami bliskimi.
 7. Pacjent ma prawo opieki duszpasterskiej, a także do uczestniczenia w modlitwach i nauczaniu religii.
 8. Pacjent ma prawo do informacji na temat swojego stanu zdrowia i planowanego postępowania leczniczo – diagnostycznego, w sposób odpowiedni do jego wieku i zdolności rozumienia. Pacjent, rodzice dziecka, prawni opiekunowie mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej.
 9. W przypadku pacjenta małoletniego – uprawnienia do wyrażania zgody lub odmowy na udzielanie świadczeń, zabiegów medycznych lub udział w eksperymencie medycznym przysługują przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu.
 10. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

 
 
OBOWIĄZKI PACJENTA

 

 1.  Pacjent ma obowiązek dostosowania się do regulaminów i rozkładu dnia pobytu pacjentów w Szpitalu, w miarę swoich możliwości.
 2. Pacjent ma obowiązek zastosować się do zaleceń lekarsko - pielęgniarskich w zakresie postępowania leczniczo - diagnostycznego.
 3. Pacjent ma obowiązek stosować się do zaleceń dydaktyczno - wychowawczych wydawanych przez nauczycieli i wychowawców.
 4.   Pacjent ma obowiązek szanować mienie szpitalne. 
 5.   Pacjent ma obowiązek dbać aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym pacjentom.

 

 1.  

    

  Sekcja Skarg i Wniosków

  przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale NFZ

  ul. Żołnierska 16, pokój 1B 10‑561 Olsztyn

  Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

   

   

  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

  przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

  p. Krystyna Klucewicz

  przyjmuje w dni robocze w godz. 12.00-13.00
  Sekretariat Dyrektora
  tel. 519-48-11  Skargi i wnioski można składać również:

  pisemnie na adres: Centrala NFZ, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186

  pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  poprzez (adres skrzynki ePUAP): /NFZ-Centrala/SkrytkaESP

  faksem pod nr: (22) 572 63 21

  osobiście w siedzibie Centrali NFZ, 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17