Prawa i obowiązki pacjenta

 
 
 
PRAWA PACJENTA

 

 1. Podstawowym prawem pacjenta jest zapewnienie przez Szpital najlepszej opieki medycznej.

 2. Pacjent ma prawo do dobroci, wyrozumiałości, cierpliwości, życzliwości i szacunku.

 3. Pacjent ma prawo do godności i intymności, które powinny być zawsze i przez wszystkich szanowane.

 4. Obowiązkiem Szpitala jest zapewnić dziecku prawo do zabawy, odpoczynku i nauki dostosowanej do jego wieku
  i stanu zdrowia.

 5. Pacjent ma prawo do takiej opieki, aby zostały zaspokojone jego potrzeby fizyczne, emocjonalne i rozwojowe.

 6. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami bliskimi.

 7. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej, a także do uczestniczenia w modlitwach i nauczaniu religii.

 8. Pacjent ma prawo do informacji na temat swojego stanu zdrowia i planowanego postępowania leczniczo- diagnostycznego, w sposób odpowiedni do jego wieku i zdolności rozumienia.

 9. W przypadku pacjenta małoletniego - uprawnienia do wyrażania zgody lub odmowy na udzielanie świadczeń przysługują przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu.OBOWIĄZKI PACJENTA

 

 1.  Pacjent ma obowiązek dostosowania się do regulaminów i rozkładu dnia pobytu pacjentów w Szpitalu, w miarę swoich możliwości.

 2. Pacjent ma obowiązek zastosować się do zaleceń lekarsko - pielęgniarskich w zakresie postępowania leczniczo - diagnostycznego.

 3. Pacjent ma obowiązek stosować się do zaleceń dydaktyczno - wychowawczych wydawanych przez nauczycieli i wychowawców.

 4.   Pacjent ma obowiązek szanować mienie szpitalne.  Sekcja Skarg i Wniosków

  przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale NFZ

  ul. Żołnierska 16, pokój 1B 10‑561 Olsztyn

  Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

   

   

  Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów

  Przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

  p. Grażyna Makutynowicz

  przyjmuje codziennie w godz. 12.00-13.00 Oddział Rehabilitacyjny, I pietro

  tel. 519-48-14


             

  Skargi i wnioski można składać również:

  pisemnie na adres: Centrala NFZ, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186

  pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  poprzez (adres skrzynki ePUAP): /NFZ-Centrala/SkrytkaESP

  faksem pod nr: (22) 572 63 21

  osobiście w siedzibie Centrali NFZ, 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17