Poradnik dla pacjentów

1. Kto może kierować do Szpitala?

Do rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/ oddziale dziennym kierują:
• lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej
• lekarz POZ (w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych)
• lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji pulmonologicznej, rehabilitacji kardiologicznej

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym kierują lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:
• neonatologicznej,
• rehabilitacyjnej,
• ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
• neurologicznej,
• reumatologicznej,
• chirurgii dziecięcej,
• endokrynologii dziecięcej
• diabetologii dziecięcej
• lekarz POZ.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych powinno być z:
• oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego, pediatrycznego, kardiologicznego
• w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej, poradni urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną dziecięcą powinno być z:
• poradni neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii, urazowo-ortopedycznej, rehabilitacyjnej, chirurgii dziecięcej
• oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, pediatrii

Do oddziału rehabilitacji pulmonologicznej skierowanie wystawia :
• poradnia gruźlicy i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej. chirurgii klatki piersiowej
• oddziału: pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego, onkologii oraz pediatrycznego (w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego). Skierowanie na leczenie szpitalne: chorób alergicznych i schorzeń układu oddechowego wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz leczący bez umowy z NFZ tzw. „prywatnie”).

2. Jak długo czeka się na leczenie/rehabilitację w Szpitalu?

Czas oczekiwania jest uzależniony od oddziału, na jaki dziecko zostanie zakwalifikowane.

3. Jak długo trwa pobyt w Szpitalu?

Długość pobytu w Szpitalu jest uzależniona od schorzenia, stanu zdrowia oraz potrzeb indywidualnych pacjenta. Długość pobytu jest wstępnie prognozowana przy przyjęciu do szpitala, po przeprowadzeniu badania lekarskiego przez lekarza prowadzącego, może ulec zmianie.

4. Czy termin pobytu w Szpitalu można ustalić telefonicznie?

Tak, po kontakcie z oddziałem, na który dziecko zostało zakwalifikowane.

5. Czy w Szpitalu jest szkoła i przedszkole?

Pacjenci w wieku szkolnym uczęszczają na zajęcia lekcyjne w przyszpitalnej Szkole. Dzieci w wieku przedszkolnym są pod opieką opiekunek dziecięcych, zaś dzieci w wieku szkolnym – w grupach wychowawczych.

6. Czy można wybrać sobie termin przyjęcia?

Pobyty szpitalne są planowane zgodnie z listą oczekujących.

7. Czy w pobliżu Szpitala znajduje się sklep/bufet?

W Szpitalu nie ma sklepu ani bufetu, znajdują się zaś dwa automaty ze słodyczami i napojami i sokami oraz automat z kawą/herbatą.

8. Czy parking przy Szpitalu jest płatny?

Parking jest bezpłatny.

9. Jak długo ważne jest skierowanie do poradni?

Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne do czasu wyleczenia schorzenia wskazanego na skierowaniu przez lekarza kierującego.

10. Jaka jest opłata za pobyt opiekuna w Oddziałach?

Pobyt nocny Rodzica/Opiekuna jest płatny w zależności od wybranej opcji. Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej. Zgłoszenie chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale. Śniadanie - 7zł, obiad - 14zł, kolacja - 7zł

11. Czy w Oddziale Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami z rodzicem mogą przebywać inne dzieci nie będące pacjentami naszego szpitala?

NIE.

12. Czy w Oddziale Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami w czasie pobytu w szpitalu jest możliwość wyjazdu do domu na weekend?

NIE.

13. Czy w Oddziale Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami przy pobycie dwóch opiekunów opłata za pokój ulega zamianie?

Tak, za drugiego opiekuna odpłatność jest taka sama jak za pierwszego.

14. Czy istnieje możliwość korzystania z internetu bezprzewodowego?

Tak.

15. Czy w Oddziale Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami w trakcie pobytu opiekę nad dzieckiem może sprawować inna osoba nie będąca rodzicem?

Tak, ale w dniu przyjęcia i wypisu wymagana jest obecność jednego z rodziców.

16. Jaką dokumentację medyczną zabrać do szpitala?

• karty informacyjne leczenia szpitalnego
• zdjęcia RTG
• aktualne wyniki badań
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej – jeżeli taką posiada.