Pobyt w szpitalu

 

W czasie  przyjęcia dziecka do placówki, powinien towarzyszyć mu rodzic/opiekun prawny.

W przypadku, gdy w dniu przyjęcia opiekę nad dzieckiem sprawuje osoba inna niż rodzic/przedstawiciel ustawowy, niezbędne jest oświadczenia – upoważnienie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.

Brak wymaganego przepisami prawa oświadczenia, podpisanego przez opiekuna prawnego dziecka, uniemożliwi jego przyjęcie do Szpitala. Dlatego też bardzo ważne jest, aby każde dziecko zgłaszało się w dniu przyjęcia z rodzicem bądź osobą do tego upoważnioną, zgodnie z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem opiekuna prawnego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z oddziałem, na który dziecko zostało zakwalifikowane do hospitalizacji:

- Oddział Rehabilitacyjny – tel. 89 519 48 14, 519 48 09

- Oddział Alergologiczno – Rehabilitacyjny – tel. 89 519 48 15, 519 48 60

     

                  Wzór oświadczenia

 

Podstawa prawna: § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21.XII.2010r. (Dz.U. nr 252 poz. 1697) – w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U.2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, późn. zm.

 

UWAGA!

W związku ze stwierdzonymi na terenie szpitali województwa mazowieckiego i podlaskiego oraz w krajach Azji i Afryki przypadków zakażeń pałeczkami jelitowymi Enterobacteriaceae (dochodzi do nich głównie przez kontakt z chorym)

– pacjenci, którzy przebywali w jakimkolwiek szpitalu w województwie mazowieckim lub podlaskim, lub byli w podróży w Azji lub Afryce w okresie po 1 stycznia 2015 roku zobowiązani są do wykonania badania: wymazu z odbytu w kierunku CPE (CPE-pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy) przed przyjęciem do naszego Szpitala.

Istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów badania. W tym celu należy najpierw zapłacić za badanie w laboratorium i wziąć fakturę z laboratorium wystawioną na Szpital w Ameryce.

Dane do faktury:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21
11-015 Olsztynek
NIP 739-29-54-381

Tok postępowania w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów badania
1. Wykonać badanie,
2. Badanie opłacić gotówką na miejscu,
3. Wziąć fakturę na Szpital w Ameryce (dane do faktury powyżej),
4. Na fakturze powinna być wyszczególniona nazwa wykonanego badania.
5. Gotówka będzie zwrócona w kasie szpitala po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury po przyjęciu pacjenta do szpitala.

Uwaga !!!!

1. Na fakturze powinno być Ameryka 21 ! NIE MA ULICY !
2. Pieniądze nie będą zwracane gdy:
a. nie zostanie przedłożona faktura
b. faktura będzie zawierała błędy (np. błędy w danych szpitala, brak nazwy badania)
c. faktura będzie wystawiona na inny podmiot niż Szpital w Ameryce
d.
po zakończeniu hospitalizacji koszty nie będą zwracane.

 

 

 

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ DO SZPITALA?

 

  • posiadaną dokumentację medyczną (karty informacyjne pobytu szpitalnego, zdjęcia RTG, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),
  • ubranie codzienne odpowiednie do pory roku, bielizna (biustonosz sportowy), strój gimnastyczny, strój kąpielowy, piżama,  
  • obuwie na zmianę (kapcie, obuwie sportowe do ćwiczeń),
  • przybory toaletowe, ręcznik,
  • podręczniki oraz przybory szkolne,
  • obuwie oraz okrycie wierzchnie odpowiednie do pory roku (spacery),
  • ulubiona zabawka dziecka

  • Prosimy o zabranie leków przyjmowanych na stałe. Szpital zapewnia jedynie bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju zawiesza się do odwołania pobieranie opłatza nocleg od opiekunów pacjentów ubezpieczonych 

 

 

Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale  mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.  
- całodzienne wyżywienie dla opiekuna - 24 zł
- istnieje możliwość wykupienia tylko obiadu, cena obiadu - 12 zł

Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale. Płatność gotówką i kartą

 

Uwaga!

Na terenie Szpitala nie ma bufetu ani sklepu, funkcjonują jedynie automaty na monety  z napojami i słodyczami.

 

 

 

PLAN DNIA

 

6.50-7.50             Pobudka, toalety poranne, pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych

 

7.50-8.15              Śniadanie

 

8.15-14.00            Obchody lekarskie, badania pacjentów

 

8.15-19.30            Ćwiczenia rehabilitacyjne i zabiegi hydro i fizykoterapeutyczne, wykonanie zleceń lekarskich

 

8.15-15.00            Zajęcia lekcyjne

 

10.00-10.15         Drugie śniadanie

 

12.45-15.00         Wypoczynek dzieci przedszkolnych

 

12.45-13.30         Obiad

 

15.00-20.00         Zajęcia pozalekcyjne w grupach wychowawczych

 

15.25-15.40         Podwieczorek

 

18.30-18.50         Kolacja

 

20.00-7.00            Cisza nocna grup przedszkolnych

 

20.30-7.00            Cisza nocna grup szkolnych

 

 

 

Przyjęcia planowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 12:00

Wypisy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00