Pobyt w szpitalu

 W trakcie przyjęcia małoletniego pacjenta, niezbędna jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku, gdy w dniu przyjęcia opiekę nad dzieckiem sprawuje osoba inna niż rodzic/przedstawiciel ustawowy, niezbędne jest oświadczenia – upoważnienie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.

Brak wymaganego przepisami prawa oświadczenia, podpisanego przez opiekuna prawnego dziecka, uniemożliwi jego przyjęcie do Szpitala. Dlatego też bardzo ważne jest, aby każde dziecko zgłaszało się w dniu przyjęcia z rodzicem bądź osobą do tego upoważnioną, zgodnie z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem opiekuna prawnego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z oddziałem, na który dziecko zostało zakwalifikowane do hospitalizacji:

- Oddział Rehabilitacyjny – tel. 89 519 48 14, 89 519 48 09

- Oddział Alergologiczno – Rehabilitacyjny – tel. 89 519 48 05, 89 519 48 60

- Oddział Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami tel. 89 519 48 16, 89 519 48 49

- Oddział Pobytu Dziennego tel. 89 519 48 49

     

                 Wzór upoważnienia

Podstawa prawna:
1)    Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020,849 z późn. zm.);
2)    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 poz. 666);
3)    Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2021, 790).

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ DO SZPITALA?

  • posiadaną dokumentację medyczną (karty informacyjne pobytu szpitalnego, zdjęcia RTG, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),

  • ubranie codzienne odpowiednie do pory roku, bielizna (biustonosz sportowy), strój gimnastyczny, strój kąpielowy, piżama,  

  • obuwie na zmianę (kapcie, obuwie sportowe do ćwiczeń),

  • przybory toaletowe, ręcznik,

  • podstawowe naczynia (talerzyk, szklanka, szctućce) 

  • podręczniki oraz przybory szkolne,

  • obuwie oraz okrycie wierzchnie odpowiednie do pory roku (spacery),

  • ulubiona zabawka dziecka

 

  • Prosimy o zabranie leków przyjmowanych na stałe. Szpital zapewnia jedynie bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

Podczas pobytu w Oddziale dziecku może towarzyszyć Rodzic/Opiekun. 

Pobyt nocny Rodzica/Opiekuna jest płatny w zależności od wybranej opcji - do ustalenia na oddziale

Rodzaj pokoju Refundacja z NFZ Dopłata za podwyższony standard
Sala wieloosobowa Pobyt opiekuna w sali wieloosobowej 15 zł 0 zł
Pokój z umywalką 2 opiekunów i 2 pacjentów 30 zł 0 zł
Pokój z umywalką 1 opiekun i 1 pacjent 15 zł 15 zł
Pokój z umywalką 1 opiekun i 2 pacjentów 15 zł 15 zł
Pokój z łazienką 1 opiekun i 1 pacjent 15 zł 25 zł
Pokój z łazienką 1 opiekun i 2 pacjentów 15 zł 25 zł
Pokój z łazienką 2 opiekun i 2 pacjentów 30 zł Po 5 zł za osobę
Pokój z łazienką 1 opiekun bez pacjentów 15 zł 25 zł
Pokój z łazienką 2 opiekun bez pacjentów 30 zł Po 5 zł za osobę
Pokój z umywalką 1 opiekun bez pacjentów 15 zł 15 zł
Pokój z umywalką 2 opiekun bez pacjentów 30 zł 0 zł

Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale  mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.  

Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale.

śniadanie 7,00 zł
obiad 14,00 zł
kolacja 7,00 zł

Płatność gotówką i kartą

Uwaga!

Na terenie Szpitala nie ma bufetu ani sklepu, funkcjonują jedynie automaty na monety  z napojami i słodyczami.

PLAN DNIA

6.50-7.50             Pobudka, toalety poranne, pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych

7.50-8.15              Śniadanie

8.15-14.00            Obchody lekarskie, badania pacjentów

8.15-19.30            Ćwiczenia rehabilitacyjne i zabiegi hydro i fizykoterapeutyczne, wykonanie zleceń lekarskich

8.15-15.00            Zajęcia lekcyjne

10.00-10.15         Drugie śniadanie

12.45-15.00         Wypoczynek dzieci przedszkolnych

12.45-13.30         Obiad

15.00-20.00         Zajęcia pozalekcyjne w grupach wychowawczych

15.25-15.40         Podwieczorek

18.30-18.50         Kolacja

20.00-7.00            Cisza nocna grup przedszkolnych

20.30-7.00            Cisza nocna grup szkolnych

Przyjęcia planowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 12:00

Wypisy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00